e-pakalpojumi Finanšu nodrošinājums

Sākot ar šī gada 1. martu, atkritumu apsaimniekotājiem finanšu nodrošinājums* būs jāiesniedz Valsts vides dienesta (VVD) e-pakalpojumu portālā sadaļā: Pakalpojumi – Atkritumu apsaimniekošana – Finanšu nodrošinājuma iesniegšana.

Atkritumu apsaimniekotājiem būs nepieciešams ievadīt finanšu nodrošinājuma datus: finanšu nodrošinājuma izsniedzēju, apmēru, darbības termiņu, dokumenta veidu un numuru. VVD norāda, ka garantijas vēstulei vai apdrošināšanas polisei ir jābūt parakstītai no kredītiestādes vai apdrošinātāja puses.

Šajā portālā var izmantot arī rīku “FN kalkulators”, lai pārbaudītu un uzzinātu konkrētai darbībai piemēroto finanšu nodrošinājuma summu. Jau šobrīd piedāvātais pakalpojums strādā un finanšu nodrošinājumu var iesniegt. Ja nepieciešama papildus instrukcija, kā to izdarīt, var noskatīties videopamācību.

*Finanšu nodrošinājums ir kredītiestādes izsniegta pirmā pieprasījuma garantijas vēstule vai apdrošinātāja izsniegta apdrošināšanas polise, kurā ietverta apdrošinātāja neatsaucama apņemšanās izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību pēc Valsts vides dienesta pirmā pieprasījuma, kā arī šā pieprasījuma neapstrīdamība.

Kredītiestāde atbilstoši Kredītiestāžu likuma 1. panta otrās daļas 1. punktam un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām 4. panta 1. punkta 1. apakšpunktam ir uzņēmums, kas pieņem noguldījumus un citus atmaksājamus līdzekļus no klientiem un savā vārdā piešķir aizdevumus.