e-pakalpojumi daridigitāli
E-pakalpojumu logo - E!

Valsts vides dienestam (VVD) jauns e-pakalpojums! Turpmāk iesniegumu speciālās atļaujas (licences) saņemšanai darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (F-gāzēm) fiziskai vai juridiskai personai jāiesniedz tikai elektroniski VVD e-pakalpojumu portālā.

Speciālo atļauju (licenci) darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai F-gāzēm ir jāsaņem komersantiem, kas veic ar ozona slāni noārdošām vielām vai F-gāzes saturošu stacionāru aukstumiekārtu, gaisa kondicionēšanas, siltumsūkņu un ugunsdrošības sistēmu uzstādīšanu, apkopi, remontu, demontāžu un citas darbības.

Kopumā Latvijā ir 191 komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai f-gāzēm, šogad VVD izsniedzis 30 licences.

Saņem VVD šo e-pakalpojumu ērti un ātri - ŠEIT!

Vizuāli attēlots e-pakalpojuma saņemšans viss process

VVD klientu ērtībām ir izveidojis e-pakalpojuma lietošanas instrukciju, kas pieejama gan e-pakalpojumā, gan VVD tīmekļa vietnē un sniegs papildus informāciju ērtākai e-pakalpojuma lietošanai.

Plašāka informācija par VVD e-pakalpojumiem pieejama šeit

Atgādinām, ka 01.11.2021. stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 704 “Prasības darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm” un vienlaikus spēku zaudēja Ministru kabineta 12.07.2011. noteikumi Nr. 563 “Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm”.  Speciālā atļauja (licence) darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai f-gāzēm nepieciešama, lai mazinātu aukstuma aģentu ietekmi uz vidi, tas ir, samazinātu siltumnīcefektu un ozona slāņa noārdīšanos.

Papildus informācija:

F-gāzes ir mākslīgās gāzes, kas nenoārda ozona slāni, bet tām ir augsts globālās sasilšanas potenciāls, veicinot globālo siltumnīcefektu.  Siltumnīcefekta gāzu koncentrācijas palielināšanās atmosfērā ir galvenais iemesls globālajai sasilšanai, kuras rezultātā šobrīd mēs ciešam no klimata pārmaiņām.