NAI sajaukšanās zonas
Ilustratīvs foto ar tekstu par semināru

Kā noteikt sajaukšanās zonas virszemes ūdeņos lejpus notekūdeņu izplūdes vietas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, kas novada prioritārās vielas un ūdens videi bīstamās vielas?  Un kā izmantot Valsts vides dienesta izveidoto notekūdeņu sajaukšanās zonas aprēķina rīku?

Atbildes uz šiem jautājumiem sniedzām tiešsaistes seminārā “Sajaukšanās zonas aprēķinu rīki un to izmantošanas iespējas” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) operatoriem, kas norisinājās 2021. gada 7.oktobrī.

Semināra laikā dalībniekiem bija iespējams arī plašāk uzzināt  par plānotajām rīcībām attiecībā uz NAI atļauju pārskatīšanu, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasību ievērošanu.

  • Semināra videoieraksti pieejami šeit

Sajaukšanās zonas aprēķinu Excel rīks pieejams Valsts vides dienesta tīmekļvietnē: https://www.vvd.gov.lv/lv/vadlinijas-un-citi-riki-operatoriem

Semināra norisi finansiāli atbalstīja Latvijas vides aizsardzības fonds.

Tiešsaistes bezmaksas seminārs norisinājās VVD īstenotās izglītojošās kampaņas "Esi zinošs!” laikā. Šīs kampaņas laikā visa gada garumā VVD izglīto uzņēmumus par vides normatīvo aktu prasībām un kā tās ievērot savā darbībā. Kampaņu finansē Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF).