Jaunumi

Valsts vides dienesta (VVD) tīmekļa vietne ir pievienojusies Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotai platformai – tagad tīmekļa vietnē www.vvd.gov.lv apmeklētājiem iespēja ērtāk un drošāk iegūt dažādu informāciju par VVD kompetencē esošajiem jautājumiem, izmantojot gan datoru, gan mobilās ierīces, kā arī viegli piekļūstama cilvēkiem ar invaliditāti.

Lietotāju ērtībai VVD ir izveidojis atsevišķu VVD publisko datu reģistru vietni, kurā vienkopus pieejama informācija par VVD izsniegtajām atļaujām un licencēm, tehniskajiem noteikumiem, lēmumiem par IVN piemērošanu, dabas resursu, vides aizsardzības un radiācijas drošības kontroli un citiem reģistriem, putekļu monitoringu, iesniegumiem, kalkulatoriem, kā arī pieejama piesārņojošo vietu karte.

VVD jaunā tīmekļvietne tapusi Valsts kancelejas projekta “Valsts un pašvaldības iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma” ietvaros.