HES
HES

Ņemot vērā laika apstākļus un zemās gaisa temperatūras, Latvijas teritorijā novērojama bieza sniega un ledus kārta. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs prognozē, ka gaidāmajās nedēļās no rietumiem Latvijā ienāks siltākas gaisa masas, kas radīs atkusni. Upju straujākajos posmos iespējama ledus iešana, jauni sablīvējumi, kā rezultātā daudzviet ūdens līmenis var būt paaugstināts. Jau šobrīd novērojamas krasas ūdenslīmeņa svārstības un zemāku vietu applūšana.

Valsts vides dienests vērš uzmanību Latvijas HES operatoriem, ka, strauji sākoties atkusnim un palielinoties nokrišņu daudzumam (lietus veidā), ir  iespējami plūdi. Ņemot vērā iepriekšējā perioda zemo gaisa temperatūru un ledus biezumu, atgādinām, ka iespējamajā strauja atkušņa laikā, ekspluatējot HES, nepieciešams pievērst pastiprinātu uzmanību:

 1. Precīzi ievērot ūdens resursu lietošanas atļaujas nosacījumus – „HES ūdenskrātuves darbība ārkārtējos apstākļos” un rīkoties saskaņā ar HES ūdenskrātuves ekspluatācijas noteikumiem un drošuma programmu:
 • atkarībā no plūdu lieluma, nepieļaut ūdens līmeņa celšanos virs normālā ūdens līmeņa (NŪL) atzīmes. Nepieciešamības gadījumā savlaicīgi atbrīvot aizsprosta ailas, nepieļaujot ūdens līmeņa celšanos, virs kritiskās atzīmesaugstākā ūdens līmeņa (AŪL);
 • nodrošināt nepārtrauktas dežūras, lai varētu operatīvi noregulēt ūdens līmeni;
 • kontrolēt līmeni augšējā bjefā un ievākt ziņas par ūdens līmeni visā upē;
 • paredzēt iekārtas, kuras varētu izmantot elektroenerģijas piegādes pārtraukuma gadījumā (mehāniski aizvaru pacēlāji, sūkņi, kas darbojas bez elektrības);
 • tuvojoties ledus iešanai, ja nepieciešams, atzāģēt ledus joslu aizsprosta priekšā, attīrīt aizvarus no apledojuma un pārliecināties vai tā izņemšana ir netraucēta;
 • pārbaudīt ledus stāvokli upes lejtecē un, ja nepieciešams, pieņemt mērus varbūtējā sastrēguma iespēju mazināšanai;
 • ja nepieciešams, pazemināt ūdens līmeni līdz augstuma atzīmei, kā norādīts ūdens resursu lietošanas atļaujā;
 • nodrošināt avārijas situācijas ietekmēto objektu, valsts institūciju, pašvaldību un iedzīvotāju apziņošanu.
 1. Īpašu uzmanību pievērst HES, kur jau zināmi iespējamie apdraudējumi apdzīvotām vietām, cilvēkiem un īpašumiem.
 2. Savstarpēji saskaņot darbību HES, kas darbojas kaskādē.

Prognozējot iespējamo plūdu varbūtību, operatoram nekavējoties jāinformē pašvaldība un Valsts vides dienests (Valsts vides dienesta vienotais pieteikumu reģistrācijas tālrunis 236338800).