Zaļā izcilība

Valsts vides dienests (VVD) aicina pašvaldības pieteikt pretendentus – uzņēmumus 11 nominācijās gada balvai vides aizsardzībā Zaļā izcilība. Atsaucoties partneru aicinājumam, VVD pagarinājis pieteikumu iesniegšanas termiņu – līdz 2021. gada 18. aprīlim.

Šogad VVD ieviesis jaunu pieeju gada balvas vides aizsardzībā “Zaļā izcilība 2021” pretendentu izvirzīšanā un vērtēšanā. VVD vērš uzmanību, ka atbilstoši gada balvas nolikumam uzņēmumi sevi nevar izvirzīt balvas saņemšanai.

 

VVD aicina pašvaldības kā pretendentus pieteikt uzņēmumus, kam vides aizsardzības normatīvo aktu ievērošana padodas ne tikai labi, bet izcili! Pretendentus, kas aktīvi rīkojas, lai novērstu savas darbības ietekmes uz vidi riskus, savā darbībā ievieš tīrākas ražošanas pasākumus, īsteno pasākumus pārejai uz aprites ekonomiku, ievieš pasākumus savas darbības radīto atkritumu samazināšanai, kā arī nenogurstoši iegulda resursus uzņēmuma darbinieku un klientu vides apziņas veidošanā.

2021. gadā pašvaldības Zaļās izcilības balvas saņemšanai uzņēmumus var izvirzīt šādās nominācijās:

 • “Zaļā izcilība enerģētikā”;
 • “Zaļā izcilība lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un kokapstrādē”;
 • “Zaļā izcilība ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē”;
 • “Zaļā izcilība ķīmiskajā rūpniecībā”;
 • “Zaļā izcilība pārtikas rūpniecībā”;
 • “Zaļā izcilība apstrādes rūpniecībā”;
 • “Zaļā izcilība ūdenssaimniecības jomā”;
 • “Zaļā izcilība atkritumu apsaimniekošanā un sanācijā”;
 • “Zaļā izcilības balva autotransporta remontdarbnīcām”;
 • “Zaļā izcilības balva uzņēmumiem, kas veic komercdarbību ostā – kravu pārkraušanu un uzglabāšanu”;
 • “Zaļā izcilība radiācijas drošībā”.

Saskaņā ar gada balvas nolikumu, 2018. gada un 2019. gada laureātus šogad gada balvai vides aizsardzībā izvirzīt nevar. Šeit apkopoti “Zaļās izcilības balvas” saņēmēji kopš 2015. gada: https://www.vvd.gov.lv/lv/gada-balvas-vides-aizsardziba-zala-izciliba-laureati

Gada balvas vides aizsardzībā “Zaļā izcilība 2021” nolikums, pieteikuma veidlapas un informācija par vērtēšanas kritērijiem pieejama VVD tīmekļa vietnē https://www.vvd.gov.lv/lv/gada-balva-vides-aizsardziba-zala-izciliba