vvd video

2021. gads mums visiem bijis izaicinājumu pilns, mācījis pielāgoties, iet līdzi laikam un jauniem apstākļiem. Par spīti šķēršļiem, esam pierādījuši, ka efektīva vides sargāšana ir iespējama arī šobrīd.

Aicinām skatīt video apkopojumu par Valsts vides dienesta padarīto 2021. gadā – ceļš uz digitālo transformāciju, pieejama vides informācija, uzlabojumi dabas resursu ieguves, radiācijas drošības, vides piesārņojuma, atkritumu apsaimniekošanas un zvejas kontroles jomās! Paldies visiem iesaistītajiem par paveikto aizvadītajā gadā - kopā mēs varam paveikt daudz!

Video - Valsts vides dienesta paveiktais 2021.gadā