Atkritumi
Atkritumu kontrole

Valsts vides dienests (VVD) ir aktualizējis informācijas materiālus par atkritumu pārrobežu sūtījumiem, kas komersantiem, kuri ir iesaistīti vai veic atkritumu pārrobežu sūtījumus, var kalpot kā palīglīdzeklis 2006. gada 14. jūnija Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1013/2006 „Par atkritumu sūtījumiem” prasību labākai izpratnei. Informācija par atkritumu pārrobežu sūtījumiem pieejama - https://www.vvd.gov.lv/lv/atkritumu-parrobezu-sutijumi (Sabiedrībai - Biežāk uzdotie jautājumi – Atkritumu pārrobežu sūtījumi).

VVD informē, ka šobrīd spēkā ir 26 paziņojumi atkritumu (svina akumulatori, šķīdinātāji, naftas produktus saturoši atkritumi u.c.) izvešanai un 37 paziņojumi atkritumu (koksnes un naftas produktus saturoši atkritumi, no atkritumiem iegūts kurināmais u.c.) ievešanai.