Jaunumi

Valsts vides dienests (VVD) sadarbībā ar biedrību “Usmas krasts” iepazīstināja sabiedriskos vides inspektorus ar aktuālo informāciju par zvejas kontroli  - jauno administratīvās atbildības regulējumu un grozījumiem Zvejniecības likumā, kas stājās spēkā 2020.gada 1.jūlijā, kā arī jaunākajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos, kas regulē zveju un makšķerēšanu iekšējos ūdeņos.

Seminārā, kas norisinājās 3.-4.jūlijā, sabiedriskie vides inspektori praktiskās nodarbībās iepazinās ar jaunākā tehniskā aprīkojuma - dronu, eholotes, nakts redzamības iekārtu u.c. - izmantošanu zvejas kontrolē. Sabiedriskie vides inspektori atzinīgi novērtēja apmācību laikā iegūtās prasmes un zināšanas.

Šobrīd Latvijā darbojas 55 sabiedriskie vides inspektori zvejas un makšķerēšanas noteikumu ievērošanas uzraudzības un kontroles jomā. Seminārā tika pārstāvētas 8 sabiedriskās organizācijas: “Vides aizsardzības asociācija”, “Usmas krasts”, “Mēs - zivīm”, “Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija”, “Čaika”, “Svētupes aizsardzības biedrība”, “Liepājas ezeri” un “Saldus makšķernieku klubs”.

Seminārs notika Latvijas vides aizsardzības fonda finansēta projekta “Sabiedrisko vides inspektoru apmācība zvejas kontroles jomā” ietvaros. Plānots, ka arī turpmāk VVD rīkos līdzīgus informatīvus pasākumus sabiedriskajiem vides inspektoriem, lai nodrošinātu efektīvu zvejas kontroli Latvijā.