Atkritumi Jaunumi
būvniecības akritumi

Valsts vides dienests (VVD) vērš uzmanību un atgādina – būvniecības atkritumu neatbilstoša apsaimniekošana ir administratīvi sodāma rīcība, un sods par šādu pārkāpumu var sasniegt 1000 EUR fiziskai personai, 2800 EUR juridiskai personai.

Normatīvie akti* pieļauj līdz trīs mēnešiem nelielos apjomos atkritumus uzglabāt to rašanās vietā, tomēr tālākā atkritumu apsaimniekošana ir jāveic tikai tādiem apsaimniekotājiem, kas ir saņēmuši atļaujas atkritumu apsaimniekošanai. Nav pieļaujama pat īslaicīga atkritumu uzglabāšana pļavās, mežos un citās teritorijās, kas nav speciāli pielāgotas atkritumu uzglabāšanai un kas nav saņēmušas atļauju.

2021. gada 1. jūlijā stājās spēkā jaunā atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība**, saskaņā ar kuru turpmāk atkritumu pārvadājuma reģistrācijas kartē – pavadzīmē jānorāda ne tikai pārvadātājs, bet arī detalizēta informācija par pārvadājuma veidu un izmantotajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā transportlīdzekļa un piekabes vai puspiekabes valsts reģistrācijas numurs. Sagaidāms, ka šīs izmaiņas, ko ierosināja VVD, samazinās nelegālos atkritumu pārvadājumus, kā arī uzlabos to kontroles iespējas.

Analizējot VVD rīcībā esošos datus par pārkāpumiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, secināts, ka aizvien ne visi uzņēmumi izprot, kā pareizi organizēt būvniecības atkritumu atbilstošu apsaimniekošanu. Vides inspektori atkritumu apsaimniekošanas pārkāpumus konstatē gan veicot plānotās pārbaudes objektos, kas saņēmuši vides atļaujas, gan pārbaudot saņemtos ziņojumus par iespējamiem vides pārkāpumiem no iedzīvotajiem. Tāpat sadarbībā ar Valsts policiju un Muitas pārvaldi atkritumu apsaimniekošanas pārkāpumi tiek atklāti, veicot atkritumu pārrobežu sūtījumu un autotransporta faktiskās pārbaudes uz autoceļiem un ostās. 2021. gadā VVD par būvniecības atkritumu apsaimniekošanas pārkāpumiem sodījis 16 personas – 15 juridiskas un 1 fizisku personu.

Tā, piemēram, šogad VVD administratīvi sodījis ceļu būves uzņēmumu SIA „BINDERS”, kas autoceļa (A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Pāternieki)) seguma nomaiņas laikā radītos būvniecības atkritumus (asfalts, betona gabali, piesārņota grunts) izvēlējās nodot nelegāliem atkritumu apsaimniekotājiem. Ceļu būves uzņēmumu noslēdza līgumu ar zemes īpašnieku Naujenes pagastā, Daugavpils novadā par būvniecības atkritumu uzglabāšanu tieši uz augsnes un arī atkritumu pārvadāšanai izvēlējās komersantu, kurš nav saņēmis atkritumu apsaimniekošanas atļauju.

Šis pārkāpums atklāts VVD sadarbībā ar Valsts policijas darbiniekiem veicot atkritumu pārvadāšanas kontroli uz autoceļa A6. Par pārkāpumu piemērots 400 EUR naudas sods. SIA „BINDERS” nodarījumu pret vidi neatzīst – piemēroto administratīvo sodu pārsūdzēja VVD ģenerāldirektorei, kura, izvērtējot visus administratīvā pārkāpuma lietas apstākļus, atstāj spēkā VVD piemēroto sodu. SIA „BINDERS” šo lēmumu pārsūdzējis tiesā.

* Atkritumu apsaimniekošanas likums

** Ministru kabineta 18.02.2021. noteikumi Nr. 113 “Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība”