Zaļā izcilība
zaļa

Zaļā izcilības balva ir ikgadēja vides aizsardzības nozares augstākā atzinība par nozīmīgiem sasniegumiem un ieguldījumu vides pārvaldībā. Jau septīto gadu Valsts vides dienests (VVD) vadībā vides jomas profesionāļu komanda vērtē uzņēmumus, kuriem ir tuva vides aizsardzība un tos, kuri ar savu darbu ir pierādījuši, ka spēj būt izcili ne vien savā nozarē, bet arī attiecībā pret vides aizsardzību.

Par gada balvas saņēmējiem kļūs tie uzņēmumi, kuri aktīvi rīkojas, lai novērstu savas darbības ietekmes uz vidi riskus, īsteno pasākumus pārejai uz aprites ekonomiku, kā arī nenogurstoši iegulda resursus uzņēmuma darbinieku vides apziņas veidošanā.

“Esam lepni, ka Zaļās izcilības balva gadu gaitā pierādījusi savu ilgtspējību un tiek augsti vērtēta kā sabiedrības, tā uzņēmēju vidū. Tas ļauj cerēt, ka sabiedrībā kopumā pieaug izpratne par zaļā kursa nozīmību, kas savukārt tuvina mūs mērķim par nulles piesārņojumu,” uzsver VVD ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga.­

VVD aicina izvirzīt pretendentus un līdz 20. aprīlim iesniegt pieteikumus gada balvai vides aizsardzībā “Zaļā izcilība 2022”. Pretendenti var būt uzņēmumi, kam vides aizsardzības normatīvo aktu ievērošana padodas ne tikai labi, bet izcili! Latvijas izcilākie uzņēmumi tiks apbalvoti un godināti šī gada 3. jūnijā, vienlaikus atzīmējot Pasaules vides dienu.

Sākot ar šo gadu, balvas saņemšanai aicināti pieteikties arī paši uzņēmēji, nesaņemot par to papildus vērtēšanas punktus. Iepriekš, atbilstoši gada balvas nolikumam, uzņēmumi sevi nevarēja izvirzīt balvas saņemšanai, to darīt bija aicinātas profesionālās asociācijas (organizācijas), pašvaldības, kā arī valsts pārvaldes iestādes.

Pērn pirmo reizi tika pasniegts apbalvojums nominācijā “Zaļā izcilības balva par sadarbību”, šajā gadā valsts un pašvaldību iestāžu sadarbība tiks vērtēta un apbalvota gan reģionālā, gan nacionālā mērogā.

Izcilākie vides sargātāji tiks apbalvoti 11 nominācijās, nosakot Zaļās izcilības enerģētikā, lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un kokapstrādē, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē, ķīmiskajā rūpniecībā, pārtikas rūpniecībā, apstrādes rūpniecībā, ūdenssaimniecības jomā, atkritumu apsaimniekošanā un sanācijā, autotransporta remontdarbnīcu kategorijā, pasniegta Zaļās izcilības balva uzņēmumiem, kas veic komercdarbību ostā – kravu pārkraušanu un uzglabāšanu kā arī noteikta Zaļā izcilība radiācijas drošībā.

*Pieteikums, kas parakstīs ar elektronisko parakstu, jānosūta uz e-pastu: pasts@vvd.gov.lv ar norādi “Pieteikums “Zaļā izcilības balva 2022”.