Jaunumi

Valsts vides dienesta (VVD) Operatīvais koordinācijas centrs pēdējo divu mēnešu laikā saņēmis vairākas sūdzības par specifisku smaku, kas līdzinās dzelzceļa gulšņu smakai gan Bolderājas mikrorajona, Platās un Silikātu ielas apkaimē, gan Vecmīlgrāvī Augusta Dombrovska ielā un Kalngales ielā, Rīgā. Pārbaužu laikā VVD, kā smaku avotu ir identificējis koksni, kas ir apstrādāta ar koksnes konservantu, kas satur kreozotu. ​Kreozota kā koksnes konservanta izmantošana impregnēšanā ir atļauta.

Bolderājas mikrorajonā koksnes apstrādi ar konservantu veic SIA ,,Noliktavu parks” Platajā ielā 14, 14a, 14b, Rīgā. Meteoroloģisko apstākļu ietekmē, piemēram, bezvējā, kad smakas koncentrējas vienuviet, vai tieši pretēji, ar vēju, konservantam raksturīgā smaka nonāk tuvējo dzīvojamo māju rajonā. Uzņēmuma apkārtnē konstatētā smaka tika atzīta par traucējošu.  

Veicot pārbaudes saistībā ar saņemtajām sūdzībām par specifisku smaku Vecmīlgrāvī, tika konstatēts, ka smaku avots arī ir ar konservantu, kas satur kreozotu, apstrādātā koksne. Konstatētā smaka Vecmīlgrāvī nav atzīta par traucējošu, bet ir periodiski jūtama konkrētās teritorijās. Šobrīd pēc pārbaudē iegūtajiem datiem netiek secināts, ka šīs smakas iespaidā varētu rasties nelabvēlīga ietekme uz elpceļiem. Apstrādātie koksnes izstrādājumi tiek atvesti no SIA ,,Noliktavu parks” uz  SIA „Riga Nordic Terminal”, Zivju ielā 1, Rīgā, tālākai to nosūtīšanai ar kuģiem.

Abiem uzņēmumiem VVD ir pieprasījis paskaidrojumus par smaku izplatību un par plānotajiem pasākumiem smaku izplatības ierobežošanai. SIA "Noliktavu parks", kura darbība ir radījusi traucējošu smaku Bolderājā, tiek uzdots veikt smaku mērījumus no visiem tehnoloģiskiem procesiem, informējot par mērījumu veikšanas laiku un pieaicinot VVD inspektoru. Pēc visas informācijas saņemšanas un izvērtēšanas VVD var pieņemt lēmumu par pasākumu plāna izstrādi traucējošas smakas samazināšanai un novēršanai.