Vizuālis par zvejas kontroles pārkāpumiem lašveidīgo nārsta laikā

Valsts vides dienests (VVD), veicot pastiprinātu kontroli lašveidīgo zivju nārsta migrācijas upēs un jūras piekrastē, oktobrī un novembrī uzsācis 23 administratīvā pārkāpuma lietas un vienā gadījumā par konstatēto zvejas pārkāpumu uzsākts kriminālprocess, kas ierosināts par VVD inspektoru konstatēto nelikumīgu zveju ar tīkliem Gaujā, Siguldas novadā, kur tika nozvejoti trīs laši, divi sapali un divi brekši.

Desmit administratīvā pārkāpuma lietas uzsāktas par makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem un 13 – par rūpnieciskās zvejas noteikumu pārkāpumiem.

Šajā periodā tika atrasti un izcelti 169 nelegālie zvejas tīkli un 62 citi nelegālie zvejas rīki, tai skaitā nēģu ķeramās piltuves, zivju murdi un zivju duramie rīki.

Oktobrī, piemēram, VVD inspektori, veicot zvejas kontroli, konstatēja trīs personas, kas Daugavā no Zirņu salas veica nelikumīgu zveju. Vienu personu VVD inspektoriem izdevās aizturēt, taču divas personas aizbēga – viena pa sauszemi, bet otra ar laivu pa upi. Pie aizturētās personas tika atrasts maiss ar četriem zvejas tīkliem ar kopējo garumu 200 m un pieci beigti laši. Nelikumīga lašu zveja ar tīklu tika atklāta arī Daugavā lejpus Rīgas HES.

Savukārt novembrī, piemēram, Kurzemē pēc vairāku dienu novērošanas VVD inspektori aizturēja maluzvejnieku pie Ventas. Par pārkāpumu ir uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība par nelegālu zveju. No citas ūdenstilpes tika izņemti seši nelegāli tīkli. Savukārt pie Durbes upes tika aizturēts maluzvejnieks, kam loma aizturēšanas brīdī nebija, tomēr tika izņemta laiva un tīkls. Par nelegālu zveju ir uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība.