RAS

Valsts vides dienests noslēdzis vienošanos ar SIA “Eco System” par videi kaitīgu preču apsaimniekošanas sistēmas izveidi un piemērošanu. Laika periodā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. septembrim SIA “Eco System” nodrošinās svina akumulatoru un visu veidu riepu apsaimniekošanu, lai tās līgumpartneri varētu saņemt atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas.

Tādējādi Latvijā šādu iespēju kopā nodrošina 5 ražotāju atbildības sistēmas (RAS).

Valsts vides dienests veic RAS reģistrāciju un uzraudzību. Šobrīd kopumā Latvijā darbojas 8 RAS.

Detalizētāka informācija par ražotāju atbildības sistēmām, kuras var piedāvāt atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm pieejama Valsts vides dienesta publisko datu reģistra vietnē šeit .