Jaunumi
Piesārņojums no notekūdeņiem lopkautuvē

2021. gada 18. augustā, plkst. 11.00 Rūpniecības ielā 23, Rīgā Valsts vides dienests preses konferencē informēs par notekūdeņu apsaimniekošanas efektivitāti un būtiskākajiem konstatētajiem pārkāpumiem 2021. gadā Latvijā.

Īstenojot notekūdeņu apsaimniekošanas un notekūdeņu kvalitātes uzraudzību, VVD jau trešo reizi veicis uz riska analīzi balstītu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības efektivitātes ārpus kārtas kontroli – valsts testēšanu augsta pārkāpumu riska notekūdeņu attīrīšanas iekārtās un notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, kas novada notekūdeņus virszemes ūdens objektos, kuriem noteiktas papildus aizsardzības prasības saistībā ar ūdens ķīmisko un ekoloģisko kvalitāti.

Preses konferencē par valsts testēšanas rezultātiem un VVD konstatētajiem būtiskākajiem pārkāpumiem notekūdeņu apsaimniekošanā Latvijā 2021. gadā informēs VVD ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga, Kompetenču centra par notekūdeņu atbilstošu apsaimniekošanu vadītāja, Latgales reģionālās vides pārvaldes (RVP) direktora vietniece Inga Plociņa un Lielrīgas RVP direktore Daina Kalēja.