Jaunumi
atkritumu kontrole

Valsts vides dienests (VVD) sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldi piedalījās līdz šim vērienīgākajā Interpola operācijā “30 dienas jūrā”, kurā konstatēts nelikumīgs metāllūžņu atkritumu sūtījums uz Indiju, bet veiktajās kuģu inspekcijās pārkāpumi netika atklāti.

Interpola vadītā starptautiskā operācija “30 dienas jūrā” laika posmā no 01.03.2021 līdz 31.03.2021 notika 67 valstīs, iesaistot 300 dažādas aģentūras, iestādes, veiktas 34 000 pārbaudes, lai jūrās un iekšējos ūdensceļos, piekrastes zonās, ostās atklātu jūras piesārņojuma pārkāpumus. Tajā atklātas gandrīz 500 jūrā nelikumīgi no kuģiem veiktas piesārņojuma darbības, 1000 piesārņojuma pārkāpumi bijuši piekrastes zonās un upēs, ostās 130 gadījumi bijuši saistīti ar atkritumu pārvadājumiem. Esošajā situācija, kad dažādi kontrolējošie resursi tiek koncentrēti pandēmijas izraisītās situācijas stabilizēšanai, noziedznieki izmanto šo iespēju un īsteno dažāda veida vides piesārņojuma noziegumus. INTERPOL norāda, ka pateicoties globālam sadarbības tīklam kopš pirmās operācijas “30 dienas jūrā” divkāršojies tajā veikto pārbaužu skaits –  skaidrs, ka sabiedrība nepieļaus kriminālus uzbrukumus videi. Šajā, līdz šim vērienīgākajā operācijā konstatēti tūkstošiem aizdomās turamo, uzņēmumu, noziedzīgo tīklu pārstāvji, kuri ir iesaistīti jūru piesārņošanā.

Lai sagatavotos kopējai operācijai, VVD eksperti veica 72 VID Muitas pārvaldes darbinieku un 28 VVD darbinieku apmācības par atkritumu pārrobežu sūtījumu kontroli, tajā skaitā, kā atšķirt otrreizējās izejvielas no atkritumiem.

Operācijā “30 dienas jūrā” veiktas pastiprinātas atkritumu pārrobežu sūtījumu transporta pārbaudes Rīgas, Liepājas, Ventspils un Salacgrīvas ostās, kā arī notika no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldes saņemtās informācijas izvērtēšana par deklarētajiem atkritumu pārrobežu sūtījumiem.

VID Muitas pārvaldei operācijas laikā VVD sagatavojis 43 atzinumus par pārvadāto atkritumu statusu, veiktas 26 pārbaudes, kurās konstatēts nelikumīgs metāllūžņu atkritumu sūtījums uz Indiju – iesaistītajam komersantam nebija spēkā izsniegtā atļauja saistībā ar finanšu nodrošinājuma neesamību. Tāpat 11 gadījumos VVD konstatēja maznozīmīgus pārkāpumus, kuri saistīti ar neatbilstībām atkritumu sūtījumu dokumentos.

VVD pārbaudītajos atkritumu sūtījumos galvenokārt bija plastmasas, papīra, kartona, elektriskie, elektroniskie atkritumi, metāllūžņi, nolietots transportlīdzeklis, reciklēts asfalts un no atkritumiem iegūts kurināmais (RDF).  

Vēl operācijas “30 dienas jūrā” laikā VVD veica 61 kuģa inspekciju, pārbaudot to atbilstību vides aizsardzības prasībām. Pārbaužu laikā tika paņemti 24 kuģa degvielas paraugi. Pārkāpumi netika konstatēti. Operācijas laikā tika saņemti 2 brīdinājumi - no THETIS-EU sistēmas (Eiropas Savienības informācijas sistēma par ES kuģošanas noteikumu ievērošanas kontroli) par iespējamu kuģa pārkāpumu un no EMSA (Eiropas Jūras drošības aģentūra) pavadoņattēla par iespējamu jūras piesārņojumu, bet, veicot pārbaudi, pārkāpuma un piesārņojuma fakts neapstiprinājās.

Plašāk par Interpola operāciju “30 dienas jūrā” lasāms šeit:

https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2021/Operation-30-Days-at-Sea-3.0-reveals-1-600-marine-pollution-offences-worldwide