e-pakalpojumi
digitali

Valsts vides dienests 114 iestāžu konkurencē 2021. gadā izvirzījies starp līderiem, ieņemot godpilno 2.vietu kopvērtējumā starp valsts iestādēm, kuras atzītas par labākajiem digitālo iespēju izmantošanas piemēriem.

Valsts vides dienesta viens no mērķiem šobrīd un turpmāk ir nodrošināt digitāli pieejamus vides datus un pakalpojumus sabiedrībai un operatoriem. Pērn sperti vairāki nozīmīgi soļi digitālās transformācijas virzienā - atvērto datu formātā data.gov.lv publicētas 2 jaunas un kopumā 11 datu kopas, ieviestas jaunas attālinātās kontroles viedās tehnoloģijas (inovatīvas novērošanas tehnoloģijas atkritumu pārvadājumu kontrolē, putekļu monitoringa iekārtas, e-degunu izmantošana smaku kontrolē u.c.), automatizēti kontroles procesi, automatizēta atgādinājumu izsūtīšana, nodrošināta regulāra datu sinhronizācija ar Uzņēmuma reģistra datiem.

Ņemot vērā ievērojamu pieaugumu e-pakalpojumu izmantošanas apjomos, klientu ērtībai Valsts vides dienests ieviesis 2 jaunus e-pakalpojumus. Papildus jau esošajiem e-pakalpojumiem kopš 2021. gada pieejama licenču un reģistrācijas apliecību izsniegšana, grozījumu veikšana un anulēšana darbībām ar aukstuma aģentiem un darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem, kā arī digitalizēta pārskatu iesniegšana par darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem un elektroniski pieejamas veidlapas izziņu saņemšanai.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) veiktajā pētījuma noteikts katras iestādes e-indekss, kas ir digitālās vides brieduma novērtējums valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldību darbā un pakalpojumu nodrošināšanā.

Pētījuma rezultāti noskaidroti, apkopojot datus par digitālo iespēju izmantošanu valsts iestāžu saziņā ar sabiedrību, klientu apkalpošanā, pakalpojumu nodrošināšanā, iestādes iekšējo procesu darbībā, starpiestāžu sadarbībā, atvērto datu pieejamībā u.c.

VARAM informē, ka starp valsts iestādēm visaugstāko digitālā brieduma līmeni sasniegusi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un Valsts vides dienests, kā arī Valsts zemes dienests. Ministriju grupā augstākos rezultātus uzrāda Tieslietu ministrija, Zemkopības ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Ekonomikas ministrija, bet valsts kapitālsabiedrību grupā – VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, Valsts SIA “Autotransporta direkcija” un VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”.

Ar pētījumu iespējams iepazīties šeit.