Jaunie sabiedriskie vides inspekori Zemgalē

Valsts vides dienests (VVD) jau vairākus gadus īsteno ne tikai Latvijā, bet arī Eiropas mērogā unikālu praksi – pilnvaro aktīvus brīvprātīgos iedzīvotājus – sabiedriskos vides inspektorus (SVI) patstāvīgi vai sadarbībā ar valsts vides inspektoru vai pašvaldības amatpersonu veikt zvejas un makšķerēšanas normatīvo aktu ievērošanas kontroli. SVI zivju resursu kontroli veic bez atlīdzības. Šonedēļ VVD visā Latvijā svinīgi pasniedzis SVI apliecības 20 jaunajiem inspektoriem.

VVD augsti novērtē sabiedrības pieaugošo interesi iesaistīties zivju resursu uzraudzībā un kontrolē visā Latvijā un pateicas, katram sabiedriskajam vides inspektoram, kas velta savu brīvo laiku, lai bez atlīdzības mūsu ezeros, upēs un arī piekrastē iestātos par zivju resursu aizsardzību!

Lai kļūtu par sabiedrisko vides inspektoru brīvprātīgajam bija jānokārto atestācijas eksāmens. Šī gada jūnijā notikušajā atestācijā pārbaudes darbu no 22 pretendentiem sekmīgi nokārtoja 20. No viņiem 13 darbosies kā SVI – VVD pilnvarotās personas, un 7 būs pašvaldību SVI. Tādējādi zvejas un makšķerēšanas kontrolē turpmāk visā Latvijā piedalīsies 74 sabiedriskie vides inspektori.

No jaunajiem SVI 2 inspektori zivju resursu uzraudzību veiks sadarbībā ar VVD Zvejas kontroles departamentu, 5 – ar Lielrīgas reģionālo vides pārvaldi (RVP) zivju resursu uzraudzībā piedalīsies Rīgā un Pierīgā.

FOTO: Pierīgas reģiona jaunie sabiedriskie vides inspektori

Savukārt Zemgalē zvejas un makšķerēšanas normatīvo aktu ievērošanu uzraudzīs 3 jauni SVI, Vidzemē – 2, Kurzemē – 5 un Latgalē – 3 jaunie SVI.

FOTO: Vidzemes reģiona jaunie sabiedriskie vides inspektori

FOTO: Zemgales reģiona jaunie sabiedriskie vides inspektori

Vairāki no viņiem ir jau ar pieredzi zvejas kontrolē, kas iegūta, strādājot kā pašvaldības pilnvarotajām personām. No 20 personām, kas šā gada jūnijā sekmīgi nokārtoja sabiedrisko vides inspektoru atestāciju, 17 ir vīrieši un 3 sievietes. Kopumā zvejas un makšķerēšanas kontrolē turpmāk iesaistīsies 74 sabiedriskie vides inspektori.

SVI apliecību pasniegšana šonedēļ notika pie dažādām Latvijas ūdenstilpēm Vidzemē, Kurzemē, Zemgalē, Latgalē un Rīgas reģionā. Pēc svinīgā brīža VVD zvejas kontroles inspektori jaunos SVI iepazīstināja ar esošajiem kolēģiem un turpmāk veicamo darbu, zvejas kontroles galvenajiem uzdevumiem. Tāpat katrs jaunais SVI varēja aplūkot un izmēģināt zvejas kontroles inspektoru rīcībā esošo aprīkojumu.  

SVI ir brīvprātīgais, kurš patstāvīgi vai sadarbībā ar valsts vides inspektoru vai pašvaldības amatpersonu veic zvejas un makšķerēšanas normatīvo aktu ievērošanas kontroli bez atlīdzības. Jaunie SVI pārzina zvejas un makšķerēšanas noteikumus, prot noformēt ziņojumu par makšķerēšanas, vēžošanas, zemūdens medību vai zvejas noteikumu pārkāpumu. Tāpat viņi spēj orientēties zveju un makšķerēšanu regulējošos tiesību aktos.

VVD sabiedrisko vides inspektoru atestāciju organizē reizi sešos mēnešos un nākamā plānota 2021. gada septembrī. Informācija par atestācijas vietu, laiku un iespēju pieteikties atestācijai augusta beigās būs pieejama VVD tīmekļvietnē www.vvd.gov.lv .