Latvija esam mēs visi

Dabas un līdzcilvēku tuvums, vērtības un tikumi, ko sargāt – mūsu bagātība, kas nav mērojama vārdos. Latvija ikdienas dod mums šīs dāvanas un kā pateicību tai mēs darām savu darbu. Esam vienoti vides aizsardzībai, mūsu Latvijai!

 

Lai laime Jums šajos Latvijas valsts svētkos!