dep p

2022. gada 1. februārī Latvijā uzsāks darboties depozīta sistēma dzērienu iepakojumam. Depozīta sistēmas efektīvai darbībai nepieciešams, lai visas tajā iesaistītās puses būtu zinošas par savu lomu un pienākumiem. Valsts vides dienests (VVD), kas veic depozīta sistēmas ieviešanas un darbības uzraudzību, tiešsaistes informatīvā pasākuma laikā informēja par aktuāliem jautājumiem, kas saistoši visiem depozīta iepakojuma tirgotājiem.

VVD vērsa tirgotāju uzmanību uz tiem kritērijiem, kas nosaka, kad tirgotājiem dalība depozīta sistēmā ir obligāta. Līgums ar depozīta iepakojuma operatoru ir obligāti jāslēdz pārdevējiem par tirdzniecības vietām valstspilsētās, kuru tirdzniecības zāles platība ir vienāda vai lielāka par 300 m2, kā arī par tirdzniecības vietām citās administratīvajās teritorijās, kuru tirdzniecības zāles platība vienāda vai lielāka par 60 m2.

VVD ģenerāldirektora vietniece Laura Anteina atzīmēja, ka janvāra sākumā depozīta iepakojuma operators jau noslēdzis līgumus ar gandrīz 90% no plānotajām taras pieņemšanas vietām. Savukārt, īstenojot principu “Konsultē vispirms”, VVD decembra beigās un janvāra sākumā informēja tirgotājus, kas līdz šim nav noslēguši līgumu ar depozīta iepakojuma operatoru, par pienākumu to darīt.

Līdz janvāra beigām VVD plānojis nosūtīt arī atkārtotus aicinājums un brīdinājums par līgumu neslēgšanu un izrietošajām finanšu sankcijām tiem tirgotājiem, kuri vēl nebūs to izdarījuši. Ja arī pēc tam tirgotāji, kuriem ir obligāts pienākums piedalīties depozīta sistēmā, to nedarīs, ar februāri tiks piemērota piespiedu izpilde. Par piespiedu izpildes līdzekli noteikta piespiedu nauda, kuras apmērs tiks diferencēts atkarībā no tirdzniecības vietas lieluma un atrašanās vietās – no 500 EUR valstspilsētās, no 250 EUR citās pilsētās un no 100 EUR ārpus pilsētām. Šīs finanšu sankcija var tikt piemērota atkārtoti, katru reizi palielinot piespiedu naudas apmēru, un var sasniegt 10 000 EUR, līdz tirgotājs novērš pārkāpumu.

Savukārt VID Nodokļu pārvaldes Pievienotās vērtības nodokļa daļas Pirmās metodikas nodaļas vadītājs Edgars Bisenieks un VID Nodokļu pārvaldes Nodokļu un nodevu grāmatvedības metodikas daļas vadītāja Kristīne Ābola iepazīstināja ar PVN piemērošanu un grāmatvedības uzskaiti depozīta sistēmas dalībniekiem, bet VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Digitālās vides datu kontroles un zinātības daļas vadītāja Sanita Lukumiete informēja tirgotājus ar depozīta operāciju atspoguļošanas kārtību elektroniskajās ierīcēs un iekārtās un kases aparātu un kases sistēmu pielāgošanu.

Šobrīd tirgotājiem pieejams VID metodiskais materiāls:

Tiešsaistes informatīvais pasākums notika 2022. gada 7. janvārī. Tirgotājiem, kuriem nebija iespēja piedalīties tiešsaistes pasākumā, pasākuma materiāli pieejami šeit:

Valsts vides dienesta Youtube kanālā pieejams informatīvās daļas video ieraksts. Savukārt pasākuma laikā saņemtos tirgotāju jautājumus un atbildes uz tiem aicinām skatīt sadaļā “Jautājumi un atbildes”.

Video ieraksti

1.  VVD - https://youtu.be/ZJdbivsF1nk

2. VID informatīvs pasākums Depozīta sistēma iepakojumam: nodokļi un grāmatvedība - https://www.youtube.com/watch?v=utQUUqbBOmE

Kur ir noteikti dzērieni, kuru iepakojumam piemēro depozīta sistēmu, un depozīta iepakojuma veidi?

Ministru kabineta 2020. gada 11. augusta noteikumu Nr. 519 “Depozīta sistēmas darbības noteikumi” 1.pielikumā ir noteikti dzērieni, kuru iepakojumam piemēro depozīta sistēmu, un depozīta iepakojuma veidi.

Kas ir “Citi fermentētie produkti ar alkohola saturu līdz 6 %”, kas minēti pie dzērienu iepakojuma uzskaites, kuriem piemēro depozīta sistēmu?

Ministru kabineta 2020. gada 11. augusta noteikumu Nr. 519 “Depozīta sistēmas darbības noteikumi” 1.pielikumā minētajā kategorijā “Citi fermentētie (jeb raudzētie) produkti ar alkohola saturu līdz 6 %” ietilpst: ābolu un bumbieru sidri, fermentēto (jeb raudzēto) dzērienu maisījumi un to maisījumi ar bezalkoholiskiem dzērieniem, jeb kokteiļi ar alkohola saturu no 0,5% līdz 6 % (izņemot alu, vīnu, dzirkstošo vīnu un augļu vīnu.

Vai tirgotājam jānodrošina pircējam visi depozīta atmaksas veidi vai var lietot tikai, piemēram, kuponu, bet skaidru naudu neatmaksāt?

Tirgotājam nav pienākums nodrošināt visus depozīta atmaksas veidus, minimālā prasība ir nodrošināt atmaksu kupona veidā vai skaidrā naudā, pārējie atmaksas veidi ir pašu tirgotāju izvēle.

Kā veikala pārdevējs varēs zināt vai kupons nav viltots?

Kuponu varēs “atprečot” tikai vienu reizi. Kuponiem ieteicams izmantot papīru ar ūdenszīmēm.

Kas ir dzēriens ar vienreiz lietojamo iepakojumu?

Vienreiz lietojamais iepakojums ir visas iepakojuma vienības, kurām netiks nodrošināta atkārtota uzpilde (izmantošana). Atkārtoti lietojams iepakojums depozīta sistēmā būs tikai stikla iepakojumam.

Speciālā norāde, kas apliecina depozīta sistēmas piemērošanu vienreiz lietojamam iepakojumam:

Shape

Description automatically generated with low confidence

 Speciālā norāde, kas apliecina depozīta sistēmas piemērošanu atkārtoti lietojamam iepakojuma:

Shape

Description automatically generated with low confidence

Vai depozīta taromāta kupona nolasīšanai ir nepieciešamas skeneris? Vai to varēs izdarīt manuāli?

To varēs izdarīt arī manuāli (uz kupona būs norādīta informācija par kupona vērtību), bet ērtāk un ātrāk ir skenēt svītrkodu ar skeneri.

Ar depozīta iepakojuma operatoru nav panākta vienošanās par depozīta iepakojuma pieņemšanas veidu - vēlamies automātisku, bet depozīta iepakojuma operators piedāvā slēgt līgumu par manuālo pieņemšanu. Kā rīkoties?

Ja izpildās obligātā prasība saskaņā ar Iepakojuma likuma 18.8 panta nosacījumiem tirdzniecības vietā pieņemt izlietoto depozīta iepakojumu, tad sākot ar 2022. gada 1. februāri tirgotājam jānodrošina tā pieņemšana – manuāla vai automātiska, izmantojot taromātu. Ja taromāts tiks piegādāts vēlāk par 2022. gada 1. februāri, tad līdz tā piegādei jānodrošina manuālā izlietotā depozīta iepakojuma pieņemšana.

Manuālā iepakojumu pieņemšana notiks tirdzniecības vietās, kur plānotais atgriezto iepakojumu skaits nepārsniedz 36 000 vai mazāk depozīta iepakojuma vienību gadā.

Gadījumā ja tika pasūtīts taromāts, bet līdz depozīta sistēmas sākumam tas netika uzstādīts. Vai ir iespēja gaidīt līdz taromāts tiks uzstādīts un manuāli taru nepieņemt?

Ja izpildās obligātā prasība saskaņā ar Iepakojuma likuma 18.8 panta nosacījumiem tirdzniecības vietā pieņemt izlietoto depozīta iepakojumu, tad sākot ar 2022. gada 1. februāri tirgotājam jānodrošina tā pieņemšana – manuāla vai automātiska, izmantojot taromātu. Ja taromāts tiks piegādāts vēlāk par 2022. gada 1. februāri, tad līdz tā piegādei jānodrošina manuālā izlietotā depozīta iepakojuma pieņemšana.

Lai būtu iespējams nodrošināt taromātu uzstādīšanu tirdzniecības vietās līdz 2022. gada 1. februārim, depozīta sistēmas operators bija informējis tirgotājus un noteicis termiņu līgumu par depozīta iepakojumu pieņemšanu, izmantojot taromātus, noslēgšanai līdz 2021. gada 1. augustam.

Vai tirgotājam jānodrošina manuāla pieņemšana gadījumā, ja uzstādītais taromāts nedarbojas?

Ja taromāts nedarbojas, tirgotājam jāmēģina konstatēt problēma un, ja iespējams, tā jānovērš pašam (jāiztukšo ievietotais iepakojums, jāievieto kvīšu lenta u.c.).

Ja problēmu nav iespējams novērst, jāziņo, zvanot uz Tomra norādīto tehniskā atbalsta tālruni vai jāraksta uz norādīto e-pasta adresi (tirgotāji tiks informēti par tālruņa numuru, tehniskā atbalsta e-pasts: palidziba@tomra.com).

Līdz taromāta darbības atjaunošanai, tirgotājam jāinformē pircēji par tuvāko izlietotā depozīta iepakojuma pieņemšanas vietu. Informācijapar izlietotā depozīta iepakojuma pieņemšanas vietām pieejama https://skiroviegli.lv un https://depozitapunkts.lv.

Ja uz 2022.gada 1. februāri būs uzstādīts kiosks un taromāts darbosies, bet kiosku plānots nodot ekspluatācijā tikai februāra vidū. Kā rīkoties šajā gadījumā?

No 2022. gada 1. februāra līdz kioska nodošanai ekspluatācijā tirgotājam jānodrošina izlietotā depozīta iepakojuma manuāla pieņemšana.

Vai ir pieejami visi depozīta sistēmas operatora dokumentu paraugi (PNA, atskaites, rēķini u.c.) darbam ar tirgotāju?

Tie tiks izstrādāti un būs pieejami depozīta iepakojuma operatora sniegtajos informatīvajos materiālos tirgotājiem.

Vai līdz 2022. gada 01. februārim depozīta iepakotājs nedrīkst laist tirgū dzērienus iepakojumos ar depozīta sistēmas marķējumu?

Depozīta sistēma darbību uzsāk 2022. gada 1. februārī. Līdz ar to dzērieni ar depozīta sistēmas marķējumu var tikt laisti tirgū tikai ar 2022. gada 1. februāri.

Vai ražotājs jau ar martu var laist tirgū produkciju iepakojumā ar depozīta zīmi?

Depozīta sistēma darbību uzsāk 2022. gada 1. februārī. Līdz ar to dzērienus ar depozīta sistēmas marķējumu var laist tirgū ar 2022. gada 1. februāri.

Ja ražotājs un tirgotājs ir noslēdzis līgumu ar depozīta sistēmas operatoru, bet vēl nepiemēro depozīta maksu visiem likumā paredzētajiem depozīta iepakojumiem, vai par šo iepakojumu ir jāmaksā dabas resursu nodoklis divkāršā apmērā?

Dabas resursu nodokļa (turpmāk – DRN) likuma 8.1 panta pirmajā daļā ir noteikts, ka nodokļa maksātājs (ražotājs/iepakotājs/importētājs), kas realizē normatīvajos aktos par iepakojuma apsaimniekošanu noteiktos dzērienus depozīta iepakojumā, nodokli par šo iepakojumu nemaksā, ja ir noslēdzis ar depozīta sistēmas operatoru līgumu par dalību depozīta sistēmā, attiecīgi, ja nodokļu maksātājs neiesaistās depozīta sistēmā, tam ir pienākums maksāt dabas resursu nodokli par depozīta iepakojumu divkāršā apmērā (DRN likuma 8.1 panta ceturtā daļa).

Ja ražotājs/iepakotājs/importētājs ir noslēdzis līgumu ar apsaimniekotāju un piedalās ražotāja paplašinātās atbildības sistēmā (turpmāk - RAS) kā līgumpartneris, un tam ar Valsts vides dienesta lēmumu ir piešķirts DRN atbrīvojums par iepakojumu, tas var turpināt saņemt atbrīvojumu no DRN maksas par depozīta iepakojumu bez depozīta zīmes esošajā RAS līdz 2022. gada 31. martam.

Tādējādi realizēto/importēto depozīta iepakojumu bez depozīta marķējuma līdz 2022. gada 31. martam ir pienākums apsaimniekot esošo RAS ietvaros.

Attiecīgi ražotājiem/iepakotājiem/importētājiem esošajām RAS (ar kurām šobrīd ir noslēgts līgums) jānoziņo realizēto/importēto depozīta iepakojuma (bez depozīta marķējuma) apjomu līdz 2022. gada 31. martam, kuru paredzēts laist tirdzniecībā līdz 2022. gada 31. jūlijam (Iepakojuma likuma pārejas noteikumu 12. punktā noteiktas pārejas periods).

Kā notiek preces ar depozītu norakstīšana (beidzies derīguma termiņš)?

Ja tiek norakstīti depozīta produkti (ar to iepakojumu) un tie tiek utilizēti, tad šajā gadījumā iepakotājs var veikt korekcijas par depozīta sistēmas operatoram noziņojamiem apjomiem un nemaksāt depozīta maksu un dalības maksu par to apjomu, kas nav nonācis tirgū (apraksts pieejams DIO Ražotāja rokasgrāmatā).

Vai paletēm, kastēm un paplātēm (iepakojumam, kas nepiedalās depozīta sistēmā) tiks piemērota standarta PVN likme?

Jā, tiks piemērota standarta PVN likme.

Vai ir jābūt atsevišķam rēķinam par produkciju un depozīta maksu?

Nē, var būt viens attaisnojuma dokuments.

Atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta metodiskajam materiālam par neatgriezto taru ir jārēķina PVN gada beigās, vai iespējams aplikt stikla pudeļu pārdošanu ar PVN katrā rēķinā un neveikt pārrēķinu gada beigās?

PVN likuma 39. panta trešās daļas 3. punkts neparedz stikla pudeļu aplikšanu ar PVN katrā rēķinā (tas jāveic gada beigās).

Kāpēc stikla iepakojuma vērtībai (atkārtoti lietojams iepakojums) ir jābūt atsevišķi uzrādītai rēķinā un tas nav PVN objekts, bet vienreiz lietojams iepakojumam ir jābūt iekļautām preces vērtībā un apliekamam ar PVN?

Atkārtoti lietojamais iepakojums, kas darījuma brīdī netiek aplikts ar PVN, bet tiek aplikts vēlāk, ir atrunāts PVN likuma 39.panta trešās daļas 3.punktā, savukārt vienreiz lietojamais iepakojums PVN likumā nav atrunāts, tādējādi tam ir jāpiemēro PVN uzreiz kā jebkurai citai precei.

Vai stikla pudeles neapliek ar PVN, bet plastmasas pudeles un metāla bundžas apliek ar PVN pie pārdošanas?

Jāskatās, kas tas ir par iepakojumu - vai iepakojums ir vienreiz lietojamais vai atkārtoti lietojamais iepakojums (neatkarīgi no materiāla veida). Atkārtoti lietojamais iepakojums, kas darījuma brīdī netiek aplikts ar PVN, bet tiek aplikts vēlāk, ir atrunāts PVN likuma 39. panta trešās daļas 3. punktā, savukārt vienreiz lietojamais iepakojums PVN likumā nav atrunāts, tādējādi tam ir jāpiemēro PVN uzreiz kā jebkurai citai precei

Kur Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā (kādā sadaļā) būs publicēts metodiskais materiāls?

Metodiskais materiāls tiks publicēts Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnes Grāmatvedības, DRN un PVN sadaļās.

Kā darījums ar produktu (dzērienu) atkārtoti lietojamā iepakojumā, kuram piemērota depozīta maksa, jāatspoguļo kases čekā?

Pārdodot produktu atkārtoti lietojamā iepakojumā, kuram piemērota depozīta maksa, kases čekā jānorāda produkta vērtība ar pazīmi par nodokļa piemērošanu, kā arī depozīta maksa (PVN nepiemēro), kas tiek iekasēta pārdošanas brīdī un veido kopējo cenu. Atkārtoti lietojamā iepakojuma vērtību čekā nenorāda, jo tas tiek iekļauts preces pašizmaksā.

SIA “A”

Juridiskā adrese.: Bērzu iela 5, Daugavpils

PVN maksātāja kods: 421xxxxxxx9

Šasijas numurs: XY-LV0011Z

ČEKS

B/a dzēriens Avots

1gb x 1,12 EUR                        1,13

Depozīta maksa

1gb x 0,10 EUR                        0,10

__________________________________

Samaksai EUR                          1,23

Karte                                       1,23

__________________________________

Bez PVN                                  

dzēriens                                   0,93

 

PVN 21%                                 0,20

Ar PVN 21%                             1,13

PVN nepiemēro                         0,10

 

21.12.20X2.                             18:44

Dok.nr.198 Kase 005

Vai depozīta maksu var uzrādīt kā atsevišķu rindu rēķinā/pavadzīmē, vai tomēr par to ir jāizraksta atsevišķs rēķins/pavadzīme?

Attaisnojuma dokumenta par depozīta maksu noformēšanas kārtība paredz, ka depozīta maksu kā atsevišķu pozīciju norāda attaisnojuma dokumentā par preci, nevis par to noformē atsevišķu dokumentu.    

Kā čekā tiek atspoguļots pirkums ja pircējs norēķinoties izmanto kuponu?

Dzēriena cena 1,13 EUR (tajā skaitā PVN 0,20 EUR).

Galalietotājs samaksājis Depozīta maksu par Depozīta iepakojumu 0,10 EUR un norēķinoties, izmanto 1 kuponu, par pārējo summu – bezskaidrā naudā ar karti.

SIA “A”

Juridiskā adrese.: Bērzu iela 5, Daugavpils

PVN maksātāja kods: 421xxxxxxx9

Šasijas numurs: XY-LV0011Z

ČEKS

B/a dzēriens Avots

1gb x 1,13 EUR                        1,13

Depozīta maksa

1gb x 0,10 EUR                        0,10

__________________________________

Samaksai EUR                          1,23

Karte                                       1,13

Kupons                                    0,10

      __________________________________

Bez PVN                                  

dzēriens                                   0,93

 

PVN 21%                                 0,20

Ar PVN 21%                             1,13

PVN nepiemēro                         0,10

 

21.12.20X2.                             18:44

Dok.nr.198 Kase 005

Kā tiek noformēts piegādes dokuments par atkārtoti lietojamā depozīta iepakojuma nodošanu ražotājam?

Tirgotājs nodod 1000 atkārtoti lietojama iepakojuma vienību ražotājam un noformē preču piegādes dokumentu:

Nr. 101536

Preču piegādes dokuments

20X2. gada 15. jūlijs

 

Preču nosūtītājs SIA “B”                                         Norēķinu rekvizīti AS Swedbank

Reģ.nr. 421xxxxxxx7                                                                           HABALV22

Adrese Liepu iela 1, Balvi, LV – 4501                               LV68HABAyyyyyyyyyyyyy

                                                           

Preču izsniegšanas vieta: Liepu iela 1, Balvi, LV – 4501

 

Preču saņēmējs SIA “A”

Reģ.nr. 421xxxxxxx9

Adrese Bērzu iela 5, Daugavpils, LV – 5401 

Preču saņemšanas vieta: Bērzu iela 5, Daugavpils, LV – 5401

Saimnieciskās darbības apraksts un pamatojums: Atkārtoti lietojamā iepakojuma piegāde

Informācija par precēm

Nr.

Nosaukums

Mērvienība

Daudzums

1.

Stikla pudeles 0,5l

gb

1000

 

Izsniedza:

Vārds, uzvārds Jānis Zariņš

Paraksts xxxx

Datums 20X2.gada 15. jūlijā

                                   

Saņēma:

Vārds, uzvārds Juris Ozols

Paraksts yyyy

Datums 20X2. gada 15. jūlijā