Jaunumi
riepas kaudze

Valsts vides dienests (VVD) šobrīd veic atkritumu apsaimniekošanas sistēmu (turpmāk – ražotāju atbildības sistēmas), kas nodrošina ražotāju uzdevumā realizēto preču atkritumu apsaimniekošanu, auditēto pārskatu izvērtēšanu par darbību 2020. gadā. Ražotāji, kas noslēguši līgumus ar ražotāju atbildības sistēmu, 2020. gadā piemērojuši atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm (t.sk. elektriskām un elektroniskām iekārtām), izlietoto iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem un visu veidu transportlīdzekļiem kopumā 246 809 614 EUR apmērā.

Kopumā 2020. gadā Latvijā darbojās 15 ražotāju atbildības sistēmas. Vērtējot ražotāju atbildības sistēmu iesniegtos pārskatus par darbību iepriekšējā periodā, VVD īpašu uzmanību pievērš atkritumu savākšanas un pārstrādes/reģenerācijas faktu pierādīšanai un noteikto apsaimniekošanas mērķu sasniegšanai.

2020. gadā atbrīvojums no dabas resursu nodokļa samaksas tika piemērots 7194 uzņēmumiem (ražotāju atbildības sistēmu līgumpartneriem).

Pārtrauc darbību, uzrēķina dabas resursu nodokli

Ņemot vērā konstatētos pārkāpumus, VVD 2020. gadā pārtrauca vienas ražotāju atbildības sistēmas darbību (SIA “Eco Point” elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanas sistēma), kā arī divām ražotāju atbildības sistēmām darbība tika pārtraukta daļā, kas attiecās uz atkritumu apsaimniekošanas plūsmām, par kurām netika pierādīta atkritumu gala reģenerācijas izpilde.

Kopumā par darbību 2019. gadā VVD ražotāju atbildības sistēmām par videi kaitīgu preču un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu nereģenerēšanu 4 21 660,33 kg apjomā uzrēķināja dabas resursu nodokli (DRN) 1 245 491,77 EUR apmērā. Daļa no uzrēķinātā nodokļa summas (54 827 EUR) segta no ražotāju atbildības sistēmas finanšu nodrošinājuma.

Savukārt par darbību 2020. gadā par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu nereģenerēšanu 2486 kg apjomā VVD uzrēķināja DRN 21 584,66 EUR apjomā. Gadījumā, ja komersants uzrēķināto nodokļa summu pilnā apjomā nenomaksās 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, to segs no komersantam izsniegtā finanšu nodrošinājuma.

Vienlaikus VVD informē, ka turpina vērtēt ražotāju atbildības sistēmu iesniegto pārskatu par darbību 2020. gadā.

Pieaudzis izlietotā iepakojuma apjoms

Savukārt izlietotā iepakojumu un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmu darbībā VVD 2019. gadā būtiskus pārkāpumus nekonstatēja. Par 2020. gadu izvērtēšana vēl turpinās, bet pēc pašreizējiem datiem nav bijuši būtiski pārkāpumi izlietotā iepakojumu un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmu darbībā.

Latvijas teritorijā realizētais iepakojuma apjoms 2020. gadā sasniedza 267 tūkstošus tonnas, kas bija par 7,3 tūkstošiem tonnu vairāk nekā 2019. gadā. Vērtējot iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiālu veidu realizāciju tirgū, redzams, ka 2020. gadā, salīdzinājumā ar 2019. gadu, plastmasas iepakojuma apjoms ir pieaudzis par 2,3 tūkstošiem tonnu, papīra iepakojums par 1,1 tūkstoti tonnu, un koka iepakojums pieaudzis par 3,5 tūkstošiem tonnu.

Izlietotā iepakojuma apjoma palielināšanās, iespējams, skaidrojama ar COVID-19 ietekmi. Piemēram, epidemioloģisko ierobežojumu dēļ pieauga iedzīvotāju izvēle pasūtīt ēdienu uz birojiem, mājām, līdzņemšanai, kā arī veikalos vaļēji produkti tika fasēti plastmasas plēvēs un kārbās, kas būtiski palielināja tirgū novietotā iepakojuma apjomu.

Ražotāju atbildības sistēmu ziņotie dati par materiālu un preču realizāciju 2020. gadā* pieejami šeit: