pārskati zemes dzīles
VVD aicina iesniegt pārskatu par derīgo izrakteņu ieguvi Zemes dzīļu informācijas sistēmā

Valsts vides dienests (VVD) informē, ka zemes dzīļu izmantotājiem, kuriem ir izsniegta zemes dzīļu izmantošanas licence un/vai bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja, ir pienākums līdz nākamā gada 1. februārim iesniegt pārskatu par derīgo izrakteņu ieguvi saņemtās zemes dzīļu izmantošanas licences derīgo izrakteņu ieguvei (turpmāk – licence) / bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas (turpmāk – atļauja) ietvaros*.

Sākot ar 2025. gadu**, paredzēts , ka ieguves datu iesniegšana notiks tikai digitālā formātā, izmantojot Zemes dzīļu informācijas sistēmu (ZDzIS). VVD un SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) aicina veikt datu par 2023. gadā iegūto derīgo izrakteņu ieguves apjomu ievadi ZDzIS, tādējādi gatavojoties plānotajām izmaiņām datu iesniegšanā, kā arī paātrinot derīgo izrakteņu krājumu bilances sagatavošanas procesu.

Administratīvā sloga samazināšanai, ieguves vietām, par kurām derīgo izrakteņu ieguves gada pārskata dati tiks aizpildīti LVĢMC izstrādātajā ZDzIS, pielikumā pievienojot atsevišķu edoc datni ar sagatavoto pārskatu, minētais pārskats VVD atkārtoti nav jāiesniedz.

VVD informē, ka pārskats par šajā gadā veiktajām darbībām ir iesniedzams arī gadījumā, ja šajā gadā derīgo izrakteņu ieguve nav veikta vai licences/atļaujas termiņš šogad noslēdzies.

VVD ir sagatavojis informatīvo materiālu, kā pareizi jāaizpilda derīgo izrakteņu ieguves pārskats (īpaši ieteicams derīgo izrakteņu ieguvējiem, kuri pārskatu pilda pirmo reizi), ar to var iepazīties šeit: https://www.vvd.gov.lv/lv/vadlinijas-un-citi-riki-operatoriem 

 

* Saskaņā ar 22.12.2015. MK noteikumu Nr.570 “Derīgo izrakteņu ieguves kārtība” 64. punkta prasībām

** Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 21. augusta noteikumu Nr. 570 "Derīgo izrakteņu ieguves kārtība" izstrādē esošu izmaiņu projektu