Statistikas pārskati
trauc

Valsts vides dienests (VVD) aicina operatorus aizpildīt vides aizsardzības oficiālās statistikas pārskatu “2-Gaiss”, “2-Ūdens” un “3-Atkritumi” veidlapas.  

Dati Vienotajā vides informācijas sistēmā ir jāiesniedz līdz 2023. gada 1. martam. VVD informē, ka šogad tehniski nebūs iespēja izveidot vides statistikas pārskatus pēc Ministru kabineta noteikumos noteiktā termiņa, pēc 1. marta.