zvejas kontrole
 VVD atgādina – līdz maija beigām Buļļupē un Loču kanālā makšķerēt stingri aizliegts!

Trīs nedēļu laikā Rīgas pašvaldības policija ir uzsākusi 90 administratīvā pārkāpuma procesus par neatļautu makšķerēšanu Buļļupē un Loču kanālā, kas nodoti izskatīšanai Valsts vides dienestā.

VVD atgādina - visu maiju konkrētās ūdenstilpēs ir spēkā esošs makšķerēšanas liegums.

No 1. maija līdz 31.maijam noteikti šādi liegumi makšķerēt atsevišķās upēs un ezeru daļās:

  • Buļļupē visā garumā;
  • Daugavā no ietekas Rīgas jūras līcī 6 kilometru posmā augšup pret straumi līdz bijušajam augstsprieguma pārvadam Rīgas pilsētas teritorijā, Loču kanālā visā garumā, Sarkandaugavā visā garumā;
  • Aiviekstē no Vesetas (jaunās gultnes) grīvas augšup pret straumi līdz Aiviekstes HES aizsprostam.

Tāpat līdz 31. maijam turpinās noteiktais makšķerēšanas liegums atsevišķās vietās Lielupes upē un Lielupes baseina apgabalā:

  • Lielupē no Staļģenes tilta augšup pret straumi līdz Mūsas un Mēmeles satekai lejpus Bauskas pilsdrupām;
  • Mēmelē no grīvas līdz gājēju tiltam Bauskā;
  • Mūsā no grīvas līdz tiltam pie autosporta kompleksa; Slocenē (Pulkaine) starp Valguma ezeru un Kaņiera ezeru;
  • Vecslocenē un Slocenē starp Slokas ezeru un Lielupi.

Par makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu vai licencētās makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem var tikt piemērots naudas sods no 15 līdz 350 EUR.