foto ar sanāksmes dalībniekiem un prezentācijas failu

Šonedēļ, laika posmā no 1. līdz 4. jūlijam, Valsts vides dienesta (VVD) eksperti aizvadījuši vairākas nozīmīgas starpinstitūciju sanāksmes.

Ar mērķi stiprināt vides noziegumu izmeklēšanu, īpašu uzmanību pievēršot dabas resursu ieguves un izmantošanas pārkāpumiem, VVD tikās ar Valsts policijas un Latvijas Republikas prokuratūras pārstāvjiem. Tikšanās dalībnieki dalījās labās prakses piemēros nodarītā kaitējuma noteikšanā, ka arī pārrunāja turpmākos procesu attīstības mehānismus. Sanāksmē panākta vienošanās par turpmāku regulāru sadarbības pasākumu organizēšanu.

Savukārt pieredzes apmaiņas seminārā VVD tikās ar Valsts meža dienesta (VMD) pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus par informāciju sistēmu attīstību, interaktīvu rīku izstrādi un to izmantošanu ikdienas darbā. VMD dalījās pieredzē un zināšanās par informācijas sistēmas pārveidi ģeotelpisko datu veidā, savukārt VVD demonstrēja iespējas programmēt aplikācijas ar R jeb programmēšanas valodu un demonstrēja tās praktisko pielietojumu uzdevumu pildīšanā.