Mazo sadedzināšanas iekārtu emisiju robežvērtības no 01.01.2027.

24. novembrī, Valsts vides dienesta (VVD) Attīstības un uzraudzības departaments (AUD) virtuālajā vidē aizvadīja tikšanos ar 40 Latvijas siltumuzņēmumu asociācijas dalībniekiem – pamatā pašvaldību siltumapgādes uzņēmumu pārstāvjiem. Sanāksmē AUD informēja par to, kā VVD tiek organizēta jauno emisiju robežvērtību ieviešana sadedzināšanas iekārtām*.

VVD AUD Gaisa aizsardzības jomas vadītāja Inguna Pļaviņa iepazīstināja ar AUD 2021./2022. gadā organizēto sadedzināšanas iekārtu emisiju testēšanas projektu rezultātiem un to secinājumiem. Detalizētāk tika izvērtētas mazo sadedzināšanas iekārtu emisiju robežvērtības, kas stāsies spēkā ar 2027. gada 1. janvāri, aspekti, kas operatoriem jāņem vērā, izvēloties un uzstādot jaunas sadedzināšanas iekārtas, kā arī VVD izveidotie palīgrīki operatoriem – vadlīnijas, E-pakalpojumi, informatīvie materiāli, atļauju un licenču meklētājs. 

Tikšanās gaitā izvērsās diskusija par to, kādu daļu no emisijām gaisā rada decentralizētās sadedzināšanas sistēmas, īpaši privātmāju apkure, un veidiem, kā uzlabot to efektivitāti un samazināt piesārņojumu no šī sektora.

Sanāksmē piedalījās arī Atļauju pārvaldes Piesārņojuma un dabas resursu departamenta direktore Inga Plociņa, kura pastāstīja par to, kā notiek atļauju pārskatīšana vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām ar jaudu 5-50 MW un atbildēja uz Latvijas siltumuzņēmumu asociācijas (LSUA) pārstāvju jautājumiem par atļauju iesniegumiem.

LSUA atzina par vērtīgu un interesantu “skatu no malas” uz siltumapgādes nozares vides aspektiem un vēlas šādu sadarbību un informācijas apmaiņu turpināt arī nākotnē.

* Pamatojoties uz 7.01.2021. Ministru kabineta noteikumi nr.17 “Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām”.