Atkritumi
Aizvadīta sanāksme par rīcībām vides normatīvo aktu prasību ievērošanai un atbilstības panākšanai

Valsts vides dienesta (VVD) Atkritumu aprites departaments šī gada 22. augustā organizēja sanāksmi nevalstiskajām organizācijām (NVO), kuras mērķis bija zinoši operatori, kas savā darbībā ievēro vides aizsardzības prasības, kā arī iesaistās sadarbības veicināšanā starp VVD un NVO īstenojot projektus, kas vērsti uz vides kvalitātes uzlabošanu.

Sanāksmē kopumā piedalījās 24 dalībnieki no tādām organizācijām kā Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija, Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija (LASUA) un Baltijas metāllūžņu pārstrādātāju asociācija, kā arī Ministru birojs, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji, VVD Atļauju pārvalde un VVD Lielrīgas reģionālā vides pārvalde.

Pagājušajā gadā sekmīgi tika realizēts sadarbības projekts ar LASUA, kura rezultātā tika izstrādātas būvniecības atkritumu apsaimniekošanas vadlīnijas. Šobrīd aktuāls ir sadarbības projekts ar Baltijas metāllūžņu pārstrādātāju asociāciju, kur tiek strādāts pie metāllūžņu apsaimniekošanas laukuma standarta un praktiska ceļveža metāllūžņu un nolietoto transportlīdzekļu pareizai klasificēšanai izstrādes.

Pagājušajā gadā sadarbībā ar Latvijas atkritumu saimniecības asociāciju ir realizēts projekts “Waste fires in Latvia during last years” un balstoties uz šī projekta rezultātiem tiks veidots jauns projekts “Rekomendāciju pilnveidošana ugunsgrēku preventīvai novēršanai atkritumu apsaimniekošanas objektos”.

Sanāksmes diskusiju rezultātā tika ieskicētas vairākas aktualitātes un risinājumi kopīgai sadarbībai atkritumu apsaimniekošanā. Vienlaikus tika apsvērta iespēja turpmāk veidot sadarbību ar NVO atsevišķu jautājumu risināšanā – bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrāde poligonos, t.sk. normatīvo aktu izmaiņas attiecībā uz atļaujas nosacījumu pārskatīšanu, fotoelementu paneļu un invertoru un elektrisko akumulatoru fotoelementu paneļu saražotās strāvas uzkrāšanai atsevišķa uzskaite un apsaimniekošana, atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas transformācijas ietekme uz administratīvā sloga samazināšanu un tekstila atkritumu savākšanas normu izpilde.

Semināra laikā NVO pārstāvji izteica pateicību un pozitīvas atsauksmes Valsts vides dienestam par sadarbību un iesaistīšanos atkritumu apsaimniekošanas problēmu risināšanā.

Sanāksme veidota Latvijas vides aizsardzības fonda projekta ietvaros ““Esi zinošs - 2023!” - par rīcībām vides normatīvo aktu prasību ievērošanai un atbilstības panākšanai atbilstoši VVD darba plānā noteiktajiem prioritārajiem virzieniem”.