bīstamie atkritumi vides aizsardzība
VVD konstatē  - SIA “Vangažu termināls”  atrodas ~25 m3 neatbilstoši uzglabātu bīstamo atkritumu, uzdots tos izvest steidzamā kārtā

Atsaucoties uz internetā izplatīto video materiālu par it kā 40 000 litru bīstamu ķīmisku vielu uzglabāšanu kādā pamestā teritorijā Inčukalna novadā, Valsts vides dienests (VVD) identificēja konkrēto teritoriju un devās pārbaudē. Apstiprināts fakts, ka konkrētā vieta ir bijusī naftas bāze Vangažos, ciematā “Meža miers”. Konstatētas aptuveni ~25 m3 nātrija hidroksīda šķīduma, kas uzglabājas noliktavas telpā. Ķīmiskās vielas netiek uzglabātas atbilstoši, tomēr būtiski vides riski nav konstatēti, teritorijas īpašniekam uzdots atkritumus izvest.

“Atsevišķie nolijumi, kas konstatēti telpā, nerada risku videi, jo telpai ir ciets segums un ķīmiskās vielas no noliktavas zonās nav infiltrējušas gruntī. Nātrija hidroksīda šķīdums ticis izmantots iepriekšējos periodos, kad intensīvi tika veiktas naftas produktu apstrādes darbības teritorijā. Redzētais objektā norāda, ka šķīduma uzkrājums noliktavā radies rezervuāru un citu tehnisko vienību tīrīšanas rezultātā, bet nav savlaicīgi organizēta tvertņu tālāka apsaimniekošana. Vienlaikus problemātisks ir fakts, ka teritorija netiek apsargāta, kas padara to pieejamu arī tai nepiederīgām personām,” par objektā konstatēto stāsta VVD Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes direktors Kalvis Avotiņš.

Saistībā ar SIA “Vangažu nafta” maksātnespējas procesu un izsoles rezultātu, teritorijas un iepriekš izsniegtās piesārņojošas darbības atļaujas un no tās izrietošo saistību un pienākumu pārņēmējs ir SIA “Vangažu termināls”. Kā paredz Atkritumu apsaimniekošanas likums, teritorijas īpašnieka pienākums ir uzturēt objektu atbilstoši vides aizsardzības prasībām un organizēt atkritumu izvešanu steidzamības kārtā, lai nepieļautu situācijas, ka nepiederošas personas iekļūst objektā un rada potenciālu apdraudējumu videi un savai veselībai. VVD turpina darbības ar nekustamā īpašnieku administratīvā procesa ietvaros atkritumu izvešanas nodrošināšanai.

VVD aicina arī citus teritoriju īpašniekus un pārvaldniekus savlaicīgi organizēt atkritumu apsaimniekošanu, nepieļaujot to uzkrājumus.