radiācijas drošība sadarbība
VVD nodevis radiācijas mēriekārtu dāvinājumu Patērētāju tiesību aizsardzības centram

Stiprinot Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) materiāltehnisko bāzi, Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs (RDC) PTAC īpašumā lietošanā nodeva divas radiācijas mēriekārtas.

Ar mērķi nodrošināt PTAC amatpersonu aizsardzību, veicot deleģētās funkcijas saistībā ar būvizstrādājumu un preču drošuma uzraudzību. Iekārtu izmantošana ļaus PTAC amatpersonām konstatēt paaugstinātu jonizējošo starojumu plašpatēriņa precēm, veicot ikdienas kontroles pasākumus un veicot pārbaudes aizdomu gadījumā. Nepieciešamības gadījumā PTAC informēs RDC par konstatēto paaugstināto starojumu.

Radiācijas mēriekārtas RDC ir saņēmis Starptautiskās atomenerģijas aģentūras (SAEA) nacionālā tehniskās sadarbības projekta LAT9016 “Strengthening the Regulatory Framework for Radiological Emergencies and Radioactive Waste Management” ietvaros.

Ar SAEA finansiālo atbalstu piegādātās iekārtas tika nodotas vairākām atbildīgajām iestādēm. Pēc iekārtu nodošanas RDC organizēs institūciju pārstāvju ievadapmācības par nodoto mēriekārtu izmantošanu.