Atkritumi atkritumu šķirošana
elektro

Pēdējo piecu gadu laikā Latvijā tirgū nolietoto elektroiekārtu apjoms palielinājies par 30% jeb aptuveni 7000 tonnām. Ja šo apjomu izdalītu uz visu Latvijas iedzīvotāju skaitu, varētu secināt, ka katram iedzīvotājam pieder 16 kg elektroiekārtu.

Mūsu visu kopīgs mērķis ir rūpēties par to, lai šie priekšmeti, kad tie vairs nav derīgi lietošanai, nenonāk vidē vai nešķiroto atkritumu konteineros, bet tiek pārstrādāti vai salaboti turpina savu dzīves ciklu.

“Pēc Valsts vides dienesta (VVD) rīcībā esošajiem datiem ik gadu tirgū laisto elektrisko un elektronisko iekārtu apjoms pieaug - 5 gadu laikā tas pieaudzis par 30%. Atbildību par elektrotehniku pēc tam, kad tā vairs nav derīga lietošanai, šobrīd uzņemas gan to ražotāji un importētāji, gan sabiedrība kā patērētāji. Īpaši svarīgs posms nolietotās elektrotehnikas apsaimniekošanas ciklā ir dalītā atkritumu šķirošana un savākšana. Šobrīd ikviens ērti var atrast sev tuvāko nolietoto elektropreču nodošanas punktu, izmantojot Valsts vides dienesta uzturēto vietni www.skiroviegli.lv, tādējādi sniedzot savu pienesumu to atbildīgai apsaimniekošanai. Latvijas teritorijā jau atrodams 241 punkts, kurā pieņem nolietoto elektrotehniku. Vēlos uzsvērt, ka sakopta vide mums apkārt ir tikai mūsu pašu rokās – mainot ikdienas paradumus, šķirojot vai labojot bojātas lietas, kopīgi varam veicināt aprites ekonomiku un rūpēties, lai nešķirotajos atkritumos un vidē nonāktu ar vien mazāk elektrotehnikas, tostarp ledusskapju, veļas mašīnu un televizoru, par kuru izmešanu joprojām saņemam iedzīvotāju ziņojumus Vides SOS aplikācijā,” par atbildīgu rīcību pret vidi stāsta VVD ģenerāldirektora vietniece Laura Anteina.

VVD aicina šķirot un nodot elektroiekārtas pārstrādei, ar mērķi ne vien samazināt vides piesārņojumu, bet arī pēc iespējas lielākā apjomā atgūt elektroiekārtās vērtīgās sastāvdaļas, piemēram, dažādus krāsainos metālus – zeltu, sudrabu, varu, platīnu un pallādiju un citus. Interesants fakts, kas parāda ekonomisko ieguvumu no elektroiekārtu otrreizējas pārstrādes - tonnā viedtālruņu zelta ir 100 reizes vairāk nekā tonnā zelta rūdas.

Lai veicinātu iedzīvotāju interesi par atbildīgu elektrotehnikas šķirošanu un skaidrotu savu laiku nokalpojušo iekārtu negatīvo ietekmi, Latvijas Zaļais punkts sadarbībā ar vides apsaimniekošanas uzņēmumu SIA “Eco Baltia vide”, tehnoloģiju uzņēmumu “Tet” un “Maxima Latvija” kopš aprīļa īstenoja kampaņu “Elektrotehnikas šķirošanās tūre”, aicinot nodot nevajadzīgās elektroiekārtas otrreizējai pārstrādei. Kampaņa noslēdzās 2022.gada septembrī un tās laikā 6346 Latvijas iedzīvotāji pārstrādei kopā nodeva 237 tonnas veco elektroiekārtu.