radiācijas drošība
radiacija

Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs (RDC) augusta noslēgumā iepazīstināja Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centrus ar aktuālajiem jautājumiem radiācijas drošības jomā, ievērojot, ka iedzīvotāji var vērsties arī klientu apkalpošanas centros. Kopumā informatīvajā sanāksmē (attālināti) piedalījās vairāk kā 120 dalībnieku.

VVD RDC informēja, kādās rīcības ir iedzīvotājiem citas valsts atomelektrostacijas kodolavārijas gadījumā. Tika sniegta informācija, kādā veidā notiek iedzīvotāju un institūciju apziņošana, kādi aizsardzības pasākumi ir paredzēti atomelektrostacijas kodolavārijas gadījumā, kā arī par tiem pasākumiem, kas veicami Latvijā, ievērojot tās atrašanās attālumu no citu valstu atomelektrostacijām. VVD RDC iepazīstināja arī ar šogad sagatavoto informatīvo bukletu “Rīcība atomelektrostacijas kodolavārijā”, kas pieejams VVD tīmekļa vietnē: https://www.vvd.gov.lv/lv/riciba-radiacijas-avariju-gadijumos.

VVD RDC plāno bukletus drukātā veidā izplatīt Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centros, kur tie būs pieejami ikvienam iedzīvotājam.

 

Vienlaikus sanāksmes ietvaros VVD RDC iepazīstināja ar vēsturiski radioaktīvo priekšmetu nodošanas kampaņu, kas noris no 10.augusta līdz 10.oktobrim. Kampaņas ietvaros iedzīvotājiem ir iespēja bez maksas nodot vēsturiskos radioaktīvos priekšmetus VVD RDC Rīgā un vairākās citās Latvijas pilsētās, kā arī radioaktīvo atkritumu glabātavā “Radons” Baldones pagastā, Ķekavas novadā. Radioaktīvo priekšmetu nodošanas kampaņas Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra kontaktinformācija iedzīvotājiem: telefons: +371 67084308 vai +371 67084295, e-pasts: prieksmeti@vvd.gov.lv.

Tika pastāstīts, kādi var būt šie vēsturiski radioaktīvie priekšmeti, kāds ir risks saskaroties ar šiem priekšmetiem un kāda ir rīcība, ja iedzīvotājs ir atradis šādu priekšmetu.

Plašāka informācija par kampaņu pieejama VVD tīmkeļa vietnē: https://www.vvd.gov.lv/lv/radioaktivo-prieksmetu-nodosanas-kampana

VVD RDC aicina iepazīties ar kampaņu un vēsturiski radioaktīvajiem priekšmetiem, noskatoties video VVD YouTube kontā https://www.youtube.com/watch?v=NPW63QuBWws