Zaļā izcilība
disk

Atzīmējot Pasaules vides dienu, Valsts vides dienests (VVD) šo piektdien, 3. jūnijā, plkst. 10.00 organizē nozares ekspertu diskusiju “Vide un pielāgošanās ekonomikas izaicinājumiem”. Diskusija tiks straumēta VVD Facebook platformā, tiešraidē sarunu vērot aicināts ikviens interesents. Savukārt plkst. 13.00 norisināsies VVD gada balvas vides aizsardzībā “Zaļā izcilība 2022” svinīgā balvu pasniegšanas ceremonija, kuru arī būs iespējams skatīt VVD sociālo tīklu vietnē Facebook.

Šobrīd pasaule piedzīvo strauju energoresursu, it īpaši dabasgāzes, un elektroenerģijas cenu kāpumu. Lai veicinātu vēja elektrostaciju (VES) attīstību Latvijā, ir uzsākts darbs pie būvniecības procedūras atvieglošanas, tai skaitā vienkāršojot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru VES ar vēja elektroenerģijas ražošanas jaudu virs 50 MW. Jāpiebilst, ka Eiropas Komisija 2022. gada martā nākusi klajā ar orientējošu plānu, kā dalībvalstsis padarīt mazāk atkarīgas no fosilā kurināmā izmantošanas, tajā skaitā veicinot vēja elektrostaciju attīstību.

Diskusijas laikā valsts institūciju un uzņēmēju vides eksperti apspriedīs vēja parku izbūvi un to ietekmi uz vidi, meklēs atbildi uz jautājumu kā sabalansēt ekonomiskos izaicinājumus ar vides prasību ievērošanu.

Diskusijas otrā daļa, plkst. 11.20, tiks veltīta jautājumam par virzību uz nulles piesārņojumu un piesārņojošo darbību ietekmi uz ūdens kvalitāti. Diemžēl, jāsecina, ka Latvijas upju un ezeru ekoloģiskā kvalitāte ir sliktāka nekā vidēji Eiropā. Tikai 33 % Latvijas upju un ezeru ir labā ekoloģiskā kvalitātē, vidēji labā ekoloģiskā kvalitātē ir 56 % Latvijas ūdensobjektu, bet sliktā 11 % virszemes ūdeņu. Vislielāko vides piesārņojuma risku rada notekūdeņi, kas rodas ražošanas procesos.

Valsts vides dienests aicina pieslēgties tiešraidei un kopā ar ekspertiem meklēt atbildes uz jautājumiem, kā pielāgoties ekonomikas izaicinājumiem, vienlaikus samazinot ietekmi uz vidi, kā arī to, vai turpinot ceļu uz nulles piesārņojumu esam gatavi par to maksāt vairāk?

Savukārt Vides dienas svinību noslēgumā ar “Zaļās izcilības 2022” balvu tiks godināti tie uzņēmumi, kuri aktīvi rīkojas, lai novērstu savas darbības ietekmes uz vidi riskus, īsteno pasākumus pārejai uz aprites ekonomiku, kā arī nenogurstoši iegulda resursus uzņēmuma darbinieku vides apziņas veidošanā. Gada balva vides aizsardzībā tiek pasniegta jau septīto gadu.

Diskusijas tiešraide būs skatāma šeit: https://www.facebook.com/events/440809817855320/

Saite uz gada balvas vides aizsardzībā “Zaļā izcilība 2022” balvu pasniegšanu: https://www.facebook.com/events/3079819462281120/