atvertie dati
Atvērtie dati

Latvijas Atvērto datu portālā ir pieejama jauna datu kopa  C kategorijas sadedzināšanas iekārtu dati. Atvērtie dati ir brīvi pieejama bezmaksas informācija bez atkalizmantošanas ierobežojumiem, kurus var rediģēt un automatizēti apstrādāt ar brīvi pieejamām lietojumprogrammām. Informācija par sadedzināšanas iekārtam būs noderīga vides aizsardzības nozares profesionāļiem, studentiem, pētniekiem un citiem interesentiem.

Datu kopa satur informāciju par jaunām sadedzināšanās iekārtām, kurām ir veikta Valsts vides dienesta (VVD) C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācija. Atvērtajos datos iekļauta informācija par operatora nosaukumu, uzņēmuma reģistrācijas numuru, C kategorijas reģistrācijas numuru, sadedzināšanas iekārtas reģistrācijas datumu, iekārtas adresi, emisijas avotiem un iekārtas kodiem, iekārtas veidu un nosaukumu, izmantošanas mērķi, kurināma veidu un patēriņu, iekārtas nominālo siltuma jaudu, darba stundu skaitu gadā un slodzi.

Informāciju par sadedzināšanas iekārtam VVD publicē atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 17 "Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām" 126. punkta prasībām. Datos pieejama informācija par jaunām sadedzināšanas iekārtām, kuram ir veikta C kategorijas piesārņojošās darbības reģistrācija:

  • jauna vidējas jaudas sadedzināšanas iekārta – vidējas jaudas sadedzināšanas iekārta, kuras darbība ir uzsākta pēc 2018. gada 20. decembra
  • jauna mazas jaudas sadedzināšanas iekārta – mazas jaudas sadedzināšanas iekārta, kuras darbība ir uzsākta pēc 2021. gada 1. jūnija.

Datos ir arī daļa no esošo iekārtu datiem (iekārtas, kuru darbība ir uzsākta pirms 2018. gada 20. decembra). Ja C kategorijas piesārņojošās darbības reģistrācijā bija veikti grozījumi pēc 2022. gada jūlija, tad aktuālie esošo sadedzināšanas iekārtu dati ir pieejami strukturētā formā un arī atvērtajos datos. Ar laiku datu kopa tiks papildināta ar visiem C kategorijas sadedzināšanas iekārtu datiem.