Jaunumi

6.augustā Valsts vides dienesta (VVD) ģenerāldirektore Elita Baklāne - Ansberga un VVD Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes (RVP) direktore Ērika Ruskule tikās ar Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāju Aleksandru Bartaševiču.

Rēzekne ir starp tām Latvijas pilsētām, kur gaisa kvalitāte nav pietiekami apmierinoša, tāpēc viena no tēmām, kam tika pievērsta uzmanība sarunas laikā, bija par gaisa piesārņojumu. Apspriežot situāciju, VVD ģenerāldirektore E. Baklāne – Ansberga rosināja pašvaldības vadītāju noskaidrot, kāda ir putekļu izcelsme un piedāvāja VVD atbalstu šī jautājuma risināšanā. Pilsētā uz laiku varētu uzstādīt vienu no VVD gaisa monitoringa stacijām, jo ar šobrīd Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 108 izvietotās vienas monitoringa stacijas datiem nav iespējams pilnībā izvērtēt situāciju visā pilsētā.

Vienlaikus tika uzsvērts, ka liela nozīme ir arī ielu sakopšanai, jo tai ir tieša saistība ar putekļu izplatīšanos pilsētvidē. Viens no veidiem, kā tos mazināt, ir ielu mazgāšana.

Tikšanās laikā tika pārrunāti arī Kovšu ezera parka un atpūtas teritorijas izveides atbilstība vides normatīvu prasībām un slūžu atjaunošana Rēzeknes upē.