Jaunumi

Valsts vides dienesta (VVD) Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (RVP) šodien, 5. martā izdeva izpildrīkojumu par piespiedu naudas piemērošanu 500,00 eiro apmērā SIA “LAS-RT”.*

Lēmums par piespiedu naudas piemērošanu tika pieņemts pēc kārtējās pārbaudes 1. martā, kurā VVD Lielrīgas RVP inspektors konstatēja, ka uzņēmums nav izpildījis tam doto VVD izpildrīkojumu – līdz 2018. gada 31. decembrim izvest no teritorijas Kurzemes prospektā 3E, Rīgā ilgstoši, nelikumīgi uzkrātos un uzglabātos atkritumus.

Atkritumu pārkraušanai un uzglabāšanai teritorijā Kurzemes prospektā 3E, Rīgā slēgtā noliktavā VVD ir izsniegusi vienu atļauju nebīstamo atkritumu (būvniecības, koka, plastmasas, papīra un kartona iepakojuma) apsaimniekošanai. Tā izsniegta teritorijas nomniekam SIA “EKO LAKS”. 

Par pagājušajā piektdienā veiktās pārbaudes laikā konstatētajiem pārkāpumiem pret SIA „EKO LAKS” ierosināta administratīvā lietvedība par atkritumu apsaimniekošanas atļaujā noteikto apsaimniekojamo atkritumu pārsniegšanu, par valsts ikgadējo statistikas pārskatu nesniegšanu (Statistikas pārskats veidlapa Atkritumi 3), kā arī par neatbilstību iesniegtajā informācijā par apsaimniekoto atkritumu apjomu.

Par dažādiem pārkāpumiem VVD gan zemes īpašnieku, gan atkritumu apsaimniekotāju vairākkārt ir saucis pie administratīvās atbildības, kā arī par brīdinājis par to, ka uzdoto rīkojumu labprātīga nepildīšana novedīs pie piespiedu izpildes līdzekļa  - piespiedu naudas - piemērošanas. Zemes īpašnieka un nomnieka bezatbildīgās rīcības rezultātā teritorijā 2017. gada augustā notika atkritumu aizdegšanās. Par šo faktu Valsts policijas RRP Rīgas Kurzemes iecirknī tika uzsākts kriminālprocess par noziedzīgiem nodarījumiem pret vidi.

Viedokli par teritorijas sakārtošanu VVD Lielrīgas RVP oficiālā vēstulē aicina sniegt arī SIA ,,KONOPS”, kas ir viens no nekustamā īpašuma īpašniekiem, sākot ar 2018.gada 5.jūliju.

 

* SIA ”LAS-RT”  ir teritorijas Kurzemes prospektā 3E, Rīgā  īpašniece no 2013. gada 30.augusta. Līdz ar īpašuma iegūšanu SIA “LAS-RT” ir atbildīga par teritorijā nelegāli novietotajiem atkritumiem.