info

Rīga, 2024. gada 9. janvārī – Ministru kabinetā apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais noteikumu projekts, kas nosaka kārtību, kā Valsts vides dienesta (VVD) amatpersonas turpmāk būs tiesīgas veikt kontrolpirkumus un tādējādi operatīvāk novērst un pārtraukt neatbilstošu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu. 

"Ikviens no mums vēlas dzīvot kvalitatīvā vidē. Tāpat ikviens no mums ir atbildīgs par ilgtspējīgāku un videi draudzīgāku dzīvesveidu. Ar šo risinājumu mēs dodam papildus rīku VVD, lai varētu samazināt atkritumu nonākšanu apkārtējā vidē un pieķert tās bezatbildīgās personas, kas cenšas iedzīvoties, kaitējot dabai," saka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa. 

Noteikumu projektā ”Kārtība, kādā Valsts vides dienests veic kontrolpirkumus” noteikts, ka VVD amatpersonas, pamatojoties uz aizdomām par prettiesiskām darbībām pret vidi, būs tiesīgas veikt kontrolpirkumus no komersantiem un privātpersonām, kas piedāvā atkritumu savākšanu un apsaimniekošanu, lai pārliecinātos, ka piedāvātais pakalpojums atbilst normatīvajiem regulējumiem.  

Izvērtējot publiski pieejamo informāciju, ir konstatēts, ka pastāv “pelēkais” tirgus, t.i., komersanti un privātpersonas sludinājumu portālos un savās mājaslapās piedāvā atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus bez atbilstošas atļaujas, tādējādi atkritumus apsaimniekojot neatbilstoši vides aizsardzības prasībām, radot riskus apkārtējai vides stāvokļa pasliktināšanai. VVD regulāri konstatē vietas un teritorijas, kur prettiesiski tiek uzglabāti vai apglabāti atkritumi. Pēc šādu vietu konstatēšanas VVD ir gandrīz neiespējami konstatēt faktisko personu, kura ir ievedusi atkritumus konkrētajā teritorijā un nodarījusi kaitējumus videi.  

Ministrija norāda, ka pašvaldība izvēlas likuma noteiktajā kārtībā atkritumu apsaimniekotāju, kas sniedz pakalpojumu tās teritorijā, un atkritumu radītāju pienākums ir piedalīties savas pašvaldības noteiktajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā. Ministrija aicina arī iedzīvotājus rūpīgi izvērtēt pakalpojuma sniedzēju piedāvājumus un noskaidrot vai izvēlētais pakalpojuma sniedzējs ir saņēmis VVD izsniegtu Atkritumu apsaimniekošanas atļauju atkritumu pārvadāšanai atkritumu plūsmām (piemēram, lielgabarīta vai būvniecības atkritumi), kā arī uz kuru atkritumu poligonu pakalpojuma sniedzējs vedīs atkritumus. Ja iedzīvotājiem ir papildus jautājumi par izvēlēto komersantu, aicinām sazināties ar VVD vienoto zvanu centru +371 67084200. Šaubu gadījumā par komersanta godīgumu iedzīvotāji var sniegt informāciju lietotnē VIDES SOS vai ziņot telefoniski +371 26338800.

VVD aizvadītajā 2023. gadā saņēmis vairāk nekā 8300 iedzīvotāju ziņojumus par dažādiem vides pārkāpumiem. Ik gadu ziņojumu skaits aug, arī šajā periodā saņemti par ~4% vairāk ziņojumu nekā 2022. gadā. Gada nogalē SKDS veiktā Latvijas iedzīvotāju aptauja liecina, ka lielākajai daļai jeb 74% aptaujāto iedzīvotāju, dažādi ar vides aizsardzību saistīti jautājumi šķiet kopumā būtiski, kas norāda uz pozitīvu tendenci sabiedrības vides jautājumu izpratnē.  

 

Informāciju sagatavoja

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Tālr. 20200305; 67026533,

e-pasts: prese@varam.gov.lv

www.varam.gov.lv