Statistikas pārskati

Valsts vides dienests (VVD) aicina operatorus, kas likumdošanā noteiktajā termiņā nav iesnieguši vides statistikas pārskatus "2-Gaiss", "2-Ūdens" un "3-Atkritumi" par 2020. gadu, izmantot papildus rasto iespēju un to izdarīt līdz 2020. gada 25. aprīlim (ieskaitot)!

Vienlaikus VVD ir vērš operatoru uzmanību, ka, par pārskatu neiesniegšanu noteiktajā termiņā vai sagrozītu datu iesniegšanu, personas var tikt sauktas pie administratīvās atbildības.

Pēc VVD rīcībā esošās informācijas kopumā operatoriem bija jāiesniedz vairāk nekā 10 tūkstoši vides aizsardzības statistikas pārskatus, līdz 8. aprīlim - iesniegti 8,1 tūkstotis pārskatu.

Plašāka informācija par pārskatu iesniegšanu pieejama – https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/parskatu-ievadisana