naftas piesārņojums
Iecavas upe, tilts un uz tā no upes izņemtās bonas

Valsts vides dienests (VVD) pēc atkārtotas Iecavas upes apsekošanas 29. aprīlī nolēma upē vienuviet savākušos naftas produktus papildus norobežot ar absorbējošo bonu vienā no upes krastiem. Pārējās bonas no upes tika izņemas, atbrīvojot upes caurplūdumu. Savukārt piektdien, 30. aprīlī, tika pabeigti visi iepriekš Iecavas upē konstatēto naftas produktu savākšanas darbi – veikta upē palikušo naftas produktu virsslāņa atsūknēšana un nodošana atbilstošam atkritumu apsaimniekotājam AS “BAO”. Pēc šiem darbiem tika noņemtas visas Iecavas upē vēl palikušās bonas.

Atbilstoši VVD veiktajiem aprēķiniem videi (ūdeņiem) nodarīti zaudējumi 2262 EUR apmērā.

VVD turpina lietas faktisko apstākļu noskaidrošanu. Par notikušo uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība. Vainīgajai personai būs jākompensē gan videi nodarītie zaudējumi, gan piesārņojuma savākšanas izmaksas, t.sk. izmaksas par atsūknētā ūdens ar naftas poduktiem un absorbējošo bonu utilizēšanu.