Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Derīgo izrakteņu ieguves projekta saskaņošana ir bez maksas un to var saņemt jekuraš zemes dzīļu izmantotājs. Valsts vides dienests vienu saskaņotā derīgo izrakteņu ieguves projekta eksemplāru glabā dienestā, otru nodod glabāšanai Valsts ģeoloģijas fondā, trešo glabā derīgo izrakteņu ieguvējs.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieteikšanas apraksts
  Pakalpojumu var saņemt zemes dzīļu izmantotājs.

  Pakalpojumu var pieprasīt, izmantojot e-pastu un e-adresi (nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu) vai nosūtot iesniegumu pa pastu.

  Jāiesniedz iesniegums derīgo izrakteņu ieguves projekta saskaņošanai. Iesniegumam pievieno trīs derīgo izrakteņu ieguves projekta eksemplārus. Derīgo izrakteņu ieguves projektu izstrādā saskaņā ar 21.08.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr.570 „Derīgo izrakteņu ieguves kārtība”.

  Valsts vides dienests vienu saskaņotā derīgo izrakteņu ieguves projekta eksemplāru glabā dienestā, otru nodod glabāšanai Valsts ģeoloģijas fondā, trešo glabā derīgo izrakteņu ieguvējs.

  Pakalpojums ir bezmaksas.

 2. Pakalpojuma saņemšanas apraksts
  Lēmumu par saskaņošanu Valsts vides dienests sagatavo elektroniskā formā un par to paziņo uz e-adresi vai iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

Saņemt pakalpojumu