Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
5
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Eiropas Kopienas zvejas žurnāls nepieciešams, lai veiktu zivju resursu uzskaiti atbilstoši atļautajām zvejas normām.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojumu var pieprasīt, izmantojot e-pastu un e-adresi (nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu) vai nosūtot iesniegumu pa pastu.

  Jāiesniedz un jāuzrāda visi nepieciešamie dokumenti.
  Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departaments Eiropas Kopienu zvejas žurnālu izsniedz zvejas kuģim, kurš garāks par 10 metriem, zvejai jūrā (Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes ūdeņiem, starptautiskajos un citu valstu ūdeņos ārpus Baltijas jūras).
  Zvejniekam izsniedz pa vienam zvejas žurnālam uz katru tam piederošo kuģi. Zvejas žurnālu apmaiņu veic, ja aizpildītajā zvejas žurnālā palikušas ne vairāk kā 10 neaizpildītas lapas un saņemts Zvejnieka rakstisks iesniegums.
  Zvejas žurnālu var izsniegt ātrāk, ja Zvejnieks iesniegumā norāda pamatotus iemeslus.

  Pakalpojums ir bezmaksas.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Žurnāls tiek sagatavots elektroniskā formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīts uz e-adresi vai iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

  Pēc pieprasījuma Valsts vides dienests var sagatavot dokumentus papīra formā un izsniegt klātienē vai nosūtīt pa pastu.

Saņemt pakalpojumu