Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Iespēja digitāli saņemt informāciju (izziņu) par to, vai plānotajai darbībai saskaņā ar normatīvajiem ir nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums, sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējuma vai tehniskie noteikumi.

Pakalpojumu var saņemt fiziska persona, kas ir e-adreses lietotājs, izmantojot e-formu – digitalizētu veidlapu.