Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Iespēja digitāli saņemt informāciju (izziņu) par to, vai plānotajai darbībai saskaņā ar normatīvajiem ir nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums, sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējuma vai tehniskie noteikumi.

Pakalpojumu var saņemt juridiska persona, kas ir e-adreses lietotājs, izmantojot e-formu – digitalizētu veidlapu.