Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Valsts vides dienests

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
 • Pirmdiena8.30 - 17.00
 • Otrdiena8.30 - 17.00
 • Trešdiena8.30 - 17.00
 • Ceturtdiena8.30 - 17.00
 • Piektdiena8.30 - 17.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Pakalpojuma saņemšana

Valsts vides dienests

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
 • Pirmdiena8.30 - 17.00
 • Otrdiena8.30 - 17.00
 • Trešdiena8.30 - 17.00
 • Ceturtdiena8.30 - 17.00
 • Piektdiena8.30 - 17.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Atļauja ir nepieciešama, lai ierobežotu gaistošo organisko savienojumu emisijas vidē, nodrošinātu atbilstošu marķējumu un nenodarītu būtisku kaitējumu videi

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  E-pasts
  • Klients nosūta dokumentus uz e-pasta adresi pasts@vvd.gov.lv
  • Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

  Pasts
  • Klients nosūta dokumentus pa pastu

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts vides dienesta reģionalajā vides parvaldē un iesniedz dokumentus
  E-pakalpojums
  • Klients iesniedz iesniegumu, izmantojot Valsts vides dienesta informācijas sistēmu “TULPE”.
  Ķīsmisko produktu un vielu uzraudzība veic Veselības inspekcija Biedrība Latvijas antīko automobiļu klubs izsniedz apliecinājumu par transportlīdzekļa statusa atbilstību antīkā transportlīdzekļa statusam
  Ja licence nepieciešama produktu iegādei, lai restaurētu, atjaunotu vai uzturētu kultūras pieminekli, iesniegumam pievieno Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas izsniegtu apliecinājumu par attiecīgā objekta atbilstību kultūras pieminekļa statusam.

  Pakalpojums ir bezmaksas.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pasts
  • Klientam nosūta dokumentus pa pastu

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts vides dienesta reģionalajā vides parvaldē un saņem licenci

  Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, bet ja personai uzņēmumā nav paraksta tiecības, tad jāuzrāda pilnvara atļaujas saņemšanai.

  Pakalpojums ir bezmaksas.

Saņemt pakalpojumu