Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Atkritumu pārrobežu sūtījumu saskaņošana starp valstu kompetentām iestādēm un operatoriem nodrošina atkritumu plūsmas kontroli

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojumu var pieprasīt, izmantojot e-pastu un e-adresi (nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu) vai nosūtot iesniegumu pa pastu.

  Pakalpojuma saņemšanai jāsagatavo dokumenti atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1013/2006 1.nodaļai
  Pakalpojuma veidlapas:
  • Regulas (EK) Nr. 1013/2006 IA pielikums (http://www.vvd.gov.lv/biezak-uzdotie-jautajumi/atkritumu-parrobezu-suti…
  • Regulas (EK) Nr. 1013/2006 IB pielikums (http://www.vvd.gov.lv/biezak-uzdotie-jautajumi/atkritumu-parrobezu-suti…).
  Ja nav iesniegts pareizi aizpildīts paziņojums, Valsts vides dienests 3 darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas rakstiski pieprasa informāciju un dokumentus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1013/2006 4.panta 2.punkta otro daļu.

  Valsts nodevas apmērs par apstiprinājuma izsniegšanu atkritumu pārrobežu pārvadājumiem vai piekrišanas izsniegšanu atkritumu pārrobežu pārvadājumiem ir 142,29 euro. Informācija par valsts nodevu kontiem: https://www.vvd.gov.lv/lv/informacija-par-valsts-nodevu-un-un-naudas-so…

 2. Pakalpojuma saņemšana
  1. Piekrišanu atkritumu pārrobežu sūtījumiem var saņemt pa pastu, e-pastu, e-adresi vai klātienē:
  2. Saņemot piekrišanu klātienē uzrāda:
  • Juridiskas personas pārstāvis – dokumentu (pilnvaru), kas apliecina, ka pārstāvis ir pilnvarots saņemt piekrišanu juridiskas personas vārdā, ja personai komercreģistrā nav reģistrētas juridiskas personas pārstāvniecības tiesības.

Saņemt pakalpojumu