Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
45
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Atļauju izsniedz likuma „Par piesārņojumu” 2.pielikuma darbībām uz iesnieguma pamata

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Jāveic autentifikācija, jāaizpilda iesniegums.
    Pakalpojuma saņemšanas termiņš: 45 darba dienas.
    Gadījumos, kad tiek pieprasīta papildinformācija atļaujas izsniegšanas termiņš pagarinās

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu