Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
15
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojumu ir iespējams saņemt gan klātienē vai attālināti, gan kā e-pakalpojumu.

Pakalpojuma pieprasīšana

Valsts vides dienests

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
 • Pirmdiena8.30 - 17.00
 • Otrdiena8.30 - 17.00
 • Trešdiena8.30 - 17.00
 • Ceturtdiena8.30 - 17.00
 • Piektdiena8.30 - 17.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Pakalpojuma saņemšana

Valsts vides dienests

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
 • Pirmdiena8.30 - 17.00
 • Otrdiena8.30 - 17.00
 • Trešdiena8.30 - 17.00
 • Ceturtdiena8.30 - 17.00
 • Piektdiena8.30 - 17.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Speciālā atļauja (licence) darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām gāzēm nepieciešama, lai mazinātu aukstuma aģentu ietekmi uz vidi, tas ir, samazinātu siltumnīcefektu un ozona slāņa noārdīšanos

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojumu var saņemt fiziska persona vai privāto tiesību juridiska persona, kas veic Regulas (EK) Nr. 1005/2009 23.panta 2.punktā un Regulas (EK) Nr. 517/2014 3.panta 4.punkta otrajā daļā minēto iekārtu uzstādīšanu, apkalpošanu un citas minētās darbības.
  Pakalpojumu var pieprasīt tikai izmantojot e-pakalpojumu.

  Pakalpojums ir bezmaksas.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Speciālo atļauju (licenci) var saņemt elektroniski.

Saņemt pakalpojumu