Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
90
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

A un B kategorijas piesārņojošo darbību atļaujas ir nepieciešamas, lai kontrolētu un novērstu piesārņojumu vidē un neradītu draudus cilvēku veselībai.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Operators iesniedz iesniegumu A vai B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai elektroniski, reģistrējoties Valsts vides dienesta vienotās vides informācijas sistēmā "TULPE" un aizpildot attiecīga parauga iesniegumu.
  http://www.vvd.gov.lv/e-pakalpojumi/

  VVD Reģionālā vides pārvalde 20 darbadienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas sniedz rakstisku atzinumu par iesnieguma pieņemšanu.

  VVD RVP ne vēlāk kā 90 dienu laikā no iesnieguma pieņemšanas dienas A kategorijas piesārņojošai darbībai un ne vēlāk kā 60 dienu laikā no iesnieguma pieņemšanas dienas B kategorijas piesārņojošai darbībai izsniedz attiecīgu atļauju piesārņojošas darbības veikšanai vai būtiskām izmaiņām piesārņojošā darbībā vai pieņem lēmumu par atļaujas nosacījumu maiņu vai par atteikumu mainīt atļaujas nosacījumus, vai par atteikumu izsniegt atļauju, vai par atļaujas pārskatīšanu un atjaunošanu.

  Gadījumos, kad tiek pieprasīta papildinformācija atļaujas izsniegšanas termiņš pagarinās.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei. Saņemot klātienē jāuzrāda personu apliecinošs dokuments vai pilnvara.

Maksājumi

PozīcijaCena
A un B atļaujas - cenrādis0.00 EUR

Saņemt pakalpojumu