Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
90
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

A un B kategorijas piesārņojošo darbību atļaujas ir nepieciešamas, lai kontrolētu un novērstu piesārņojumu vidē un neradītu draudus cilvēku veselībai.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniegumu iesniedz Valsts vides dienesta e-pakalpojumu portālā, izvēloties attiecīgo iesnieguma veidu. E-pakalpojumu portālā var elektroniski iesniegt iesniegumu jebkurā sev izdevīgā laikā un vietā.

  Valsts vides dienests 20 darbadienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas sniedz rakstisku atzinumu par iesnieguma pieņemšanu.

  Valsts vides dienests ne vēlāk kā 90 dienu laikā no iesnieguma pieņemšanas dienas A kategorijas piesārņojošai darbībai un ne vēlāk kā 60 dienu laikā no iesnieguma pieņemšanas dienas B kategorijas piesārņojošai darbībai izsniedz attiecīgu atļauju piesārņojošas darbības veikšanai vai būtiskām izmaiņām piesārņojošā darbībā vai pieņem lēmumu par atļaujas nosacījumu maiņu vai par atteikumu mainīt atļaujas nosacījumus, vai par atteikumu izsniegt atļauju, vai par atļaujas pārskatīšanu un atjaunošanu.

  Gadījumos, kad tiek pieprasīta papildinformācija atļaujas izsniegšanas termiņš pagarinās.

  Valsts nodevas apmērs par atļaujas izsniegšanu A kategorijas piesārņojošai darbībai ir 853,72 EUR
  Valsts nodevas apmērs par atļaujas izsniegšanu B kategorijas piesārņojošai darbībai ir 362,83 EUR
  Valsts nodevas apmērs par A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas pārskatīšanu ir 569,15 EUR
  Valsts nodevas apmērs par B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas pārskatīšanu ir 249,00 EUR.

  E-pakalpojumā valsts nodevas apmaksu var veikt tiešsaistes režīmā, izvēloties maksājuma veidu "Maksāt uzreiz, izmantojot maksājumu moduli".

  Ja maksājums veikts ar pārskaitījumu internetbankā pirms iesnieguma iesniegšanas, lūdzam norādīt datus par veikto nodevas maksājumu, izvēloties maksājuma veidu "Samaksāts ar pārskaitījumu uz rekvizītiem". Veicot nodevas samaksu ar pārskaitījumu, maksājuma mērķī lūdzam norādīt iesnieguma numuru. Informācija par valsts nodevu kontiem: https://www.vvd.gov.lv/lv/informacija-par-valsts-nodevu-un-un-naudas-so…

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Atļaujas tiek sagatavotas elektroniskā formā, parakstītas ar drošu elektronisko parakstu un nosūtītas uz e-adresi vai iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

  Atļauju reģistrs pieejams Valsts vides dienesta reģistru vietnē.

Maksājumi

PozīcijaCena
A un B atļaujas - cenrādis0.00 EUR

Saņemt pakalpojumu