Statuss:
Noslēdzies
Latvijas vides aizsardzības fonda logo

LVAF reģ. Nr. 1-08/42/2020

Īstenotājs Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir izstrādāt jaunu potenciāli piesārņojošo ķīmisko vielu identifikācijas procedūru, pielietojot ultra augstas izšķirtspējas masspektrometrijas iekārtas un masspektru datubāzi Thermo Compound Discoverer 2.0. Pēc metodoloģijas izstrādāšanas ir paredzēt aprobēt procedūru, veicot 50 dažādu paraugu testēšanu (30 – ūdens un 20 – augsnes paraugi), kuriem ir pievienoti potenciāli piesārņotāji no dažādām ķīmisko vielu klasēm – pesticīdi, naftas produkti, sāļi, ķīmiskie šķīdinātāji u.c.

Projekta rezultāti

1. Izstrādāta analītiskā metodoloģija uz MS pamata nezināmo ķīmisko vielu identifikācijai, kas izstrādāta atbilstoši VVD inspektoru vajadzībām.

2. Izstrādāts piedāvātās metodoloģijas aprobācijas protokols ar ķīmisko savienojumu identifikācijas koncentrācijām un atklāšanas statistisko varbūtību.

3. Noorganizēts viens mācību seminārs VVD inspektoriem par aktuālākajām mūsdienu ķīmisko vielu identifikācijas iespējām, pilnveidojot VVD inspektoru profesionālās zināšanas.

Visas aktivitātes īstenojamas līdz 2021. gada 30. jūlijam.