Statuss:
Noslēdzies
foto

Ar 1. jūliju praksē ieviests Valsts vides dienesta pilnveidotais pakalpojums “Zvejas atļaujas (licences) izsniegšana rūpnieciskai zvejai iekšējos ūdeņos”

 

Lai nodrošinātu ātrāku, efektīvāku un klientiem ērtu pakalpojumu sniegšanu, Valsts vides dienests (VVD) pilnveidojis pakalpojumu “Zvejas atļaujas (licences) izsniegšana rūpnieciskai zvejai iekšējos ūdeņos”. Saeimā pieņemti arī nepieciešamie grozījumi tiesību aktos – Zvejniecības likumā, nosakot veiktās izmaiņas šajā pakalpojumā.

 

Efektivizējot zvejas atļaujas (licences) izsniegšanas procesu, no 2020. gada 1. jūlija klientam līdzšinējo divu iestāžu (pašvaldības un VVD) vietā turpmāk jāvēršas tikai attiecīgajā pašvaldībā, kas arī izsniedz zvejas atļaujas (licences) Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos.

 

Ar mērķi informēt pašvaldības par piekrastes un iekšējo ūdeņu zvejas atļauju (licenču) un žurnālu izsniegšanu Latvijas Zivsaimniecības kontroles un informācijas integrētajā sistēmā (LZIKIS) Zemkopības ministrija sadarbībā ar Latvijas pašvaldību savienību un VVD 7.jūlijā organizēja tiešsaistes semināru. Semināra ieraksts pieejams šeit https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/536-apmacibas-pasvaldibu-parstavjiem-lzikis-sistemas-lietosana

 

VVD šo pakalpojumu pilnveidoja, piedaloties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā “Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija”.