Statuss:
Noslēdzies
foto

Iepazīstas ar lietuviešu pieredzi vides prasību izvirzīšanā un kontrolē ostas termināļa un koģenerācijas stacijas darbībai

Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) projekta „Atvedīsim labāko Eiropas pieredzi uz Latviju” ietvaros 2018.gada 17. un 18.maijā Valsts vides dienesta (VVD) Centrālās struktūrvienības, Lielrīgas, Liepājas un Ventspils reģionālās vides pārvaldes (RVP) darbinieki apmeklēja Lietuvu.

VVD ekspertiem un inspektoriem bija iespēja iepazīties ar Lietuvas Vides ministrijas Vides aizsardzības departamenta darbu, apmeklēt Klaipēdas pilsētas koģenerācijas (ražo gan siltumenerģiju, gan elektroenerģiju) staciju uzņēmumā „Fortum Klaipeda” un vienu no Klaipēdas ostas termināļiem uzņēmumā „Kroviniu Terminalas Ltd.”, kas pārkrauj dažāda veida vieglos (benzīnu u.tml.) naftas produktus un citas ķīmiskās vielas un maisījumus. VVD darbinieki iepazinās ar ostas termināļa uzņēmumā uzstādīto tvaiku rekuperācijas iekārtas darbību.

VVD darbinieki un Lietuvas pārstāvji dalījās pieredzē par ostas termināļiem izsniegtajās vides atļaujās izvirzāmajiem nosacījumiem un vides inspektoru veiktajiem kontroles pasākumiem. Vienlaikus tika veicināta starpvalstu savstarpējā sadarbība, lai nākotnē varētu turpināt starpinstitucionāli sadarboties vides aizsardzības jautājumu risināšanā (piemēram, smaku kontroles un atkritumu apsaimniekošanas jautājumi).